Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het eerste kwartaal van 2021 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-19). Het vertrouwen lag wel hoger dan in het vierde kwartaal van 2020 (-27). In alle landsdelen was het vertrouwen negatief. De verschillen zijn klein. In Noord-Nederland was men het minst negatief (-17). In Zuid-Nederland lag het consumentenvertrouwen lager (-21). Een kwartaal eerder was het vertrouwen in Noord- en Oost-Nederland nog het laagst. 

Consumentenvertrouwen naar landsdeel
regio2021 1e kwartaal (gemiddelde saldo van de deelvragen)2020 4e kwartaal (gemiddelde saldo van de deelvragen)
Zuid-Nederland-21-26
Oost-Nederland-19-28
West-Nederland-18-26
Noord-Nederland-17-28

Landsdelen

Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland
Oost-Nederland: Gelderland, Overijssel, Flevoland