Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het vierde kwartaal van 2020 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-27). Het vertrouwen lag op hetzelfde niveau als in het tweede en derde kwartaal. In alle landsdelen was het vertrouwen negatief. De verschillen zijn klein. In West- en Zuid-Nederland was men het minst negatief (-26). In Oost- en Noord-Nederland lag het consumentenvertrouwen lager (-28). Een kwartaal eerder was het vertrouwen in Zuid-Nederland nog het laagst. 

Consumentenvertrouwen naar landsdeel
regio2020 4e kwartaal (gemiddelde saldo van de deelvragen)2020 3e kwartaal (gemiddelde saldo van de deelvragen)
West-Nederland-26-26
Zuid-Nederland-26-28
Oost-Nederland-28-26
Noord-Nederland-28-27

Landsdelen

Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland
Oost-Nederland: Gelderland, Overijssel, Flevoland