Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het tweede kwartaal van 2020 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-27). Het vertrouwen was sterk gedaald ten opzichte van het niveau van het eerste kwartaal (-42). In alle landsdelen was het vertrouwen negatief, in Oost-Nederland en Noord-Nederland was men het minst negatief (-24). Het laagst was het consumentenvertrouwen in West-Nederland (-28). Een kwartaal eerder was in Noord-Nederland het vertrouwen het meest negatief.

Consumentenvertrouwen naar landsdeel
regio2020 2e kwartaal (gemiddelde saldo van de deelvragen)2020 1e kwartaal (gemiddelde saldo van de deelvragen)
West-Nederland -28-1
Zuid-Nederland -27-3
Noord-Nederland -24-8
Oost-Nederland -241
 

Landsdelen

Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland
Oost-Nederland: Gelderland, Overijssel, Flevoland

Bronnen