Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het eerste kwartaal van 2020 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-2). Het vertrouwen lag iets boven het niveau van het vierde kwartaal van 2019 (-4). Niet in alle landsdelen was het vertrouwen negatief, in Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel, Flevoland) was men positief (+1). Het laagst was het consumentenvertrouwen in Noord-Nederland (Groningen, Fryslân en Drenthe). Ook een jaar eerder was in deze regio het vertrouwen al negatief.

Consumentenvertrouwen naar landsdeel
regio2020 1e kwartaal (gemiddelde saldo van de deelvragen)2019 4e kwartaal (gemiddelde saldo van de deelvragen)
Noord-Nederland -8-8
Zuid-Nederland -3-7
West-Nederland -1-1
Oost-Nederland 1-6

Landsdelen

Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland
Oost-Nederland: Gelderland, Overijssel, Flevoland

Bronnen