Zijn er regionale verschillen in aantal werknemers in de zorg?

Eind 2019 woonden in Groningen met 97 werknemers per 1 000 inwoners de meeste werknemers in de sector zorg en welzijn afgezet tegen de bevolking. De overige noordelijke en oostelijke provincies volgen op enige afstand. De verschillen tussen de provincies zijn substantieel. In Groningen wonen bijna anderhalf keer zo veel werknemers per 1 000 inwoners dan in Noord-Holland.

Dit beeld wijkt af van waar de meeste werknemers in zorg en welzijn wonen. In het vierde kwartaal van 2019 woonde het grootste deel van de ruim 1,3 miljoen werknemers in Zuid-Holland (20 procent) en Noord-Brabant (14 procent).

Deze cijfers geven een globaal beeld van het feit dat provincies met relatief veel (of weinig) inwoners niet altijd meer (of minder) werknemers in zorg en welzijn hebben. Dit verband is niet onderzocht, waardoor hieraan geen nadere conclusies kunnen worden verbonden.

Werknemers zorg en welzijn (breed) 1), 4e kwartaal 2019
provinciewerknemers per 1 000 inwoners (werknemers per 1 000 inwoners)
Groningen 96,7
Drenthe 89,7
Overijssel 85,6
Gelderland 84,8
Fryslân 84,0
Limburg 80,7
Zeeland 78,7
Utrecht 78,5
Noord-Brabant 73,2
Flevoland 72,3
Zuid-Holland 72,2
Noord-Holland 67,0
1) Dit is een samentelling van 10 afzonderlijke branches die samen het terrein van de zorg en welzijn beschrijven,inclusief kinderopvang.