Zijn er regionale verschillen in aantal werknemers in de zorg?

Eind juni 2020 woonden in Groningen met 97 werknemers per 1 000 inwoners de meeste werknemers in de sector zorg en welzijn afgezet tegen de bevolking. De overige noordelijke en oostelijke provincies volgen op enige afstand. De verschillen tussen de provincies zijn substantieel. In Groningen wonen bijna anderhalf keer zo veel werknemers per 1 000 inwoners dan in Noord-Holland.  

Dit beeld wijkt af van waar de meeste werknemers in zorg en welzijn wonen. In het tweede kwartaal van 2020 woonde het grootste deel van de bijna ruim 1,3 miljoen werknemers in Zuid-Holland (20 procent), Noord-Holland en Noord-Brabant (beiden 14 procent).

Deze cijfers geven een globaal beeld van het feit dat provincies met relatief veel (of weinig) inwoners niet altijd meer (of minder) werknemers in zorg en welzijn hebben. Dit verband is niet onderzocht, waardoor hieraan geen nadere conclusies kunnen worden verbonden.

Werknemers zorg en welzijn (breed) 1) , 2e kwartaal 2020
RegioWerknemers zorg per 1000 inwoners (per 1 000 inwoners)
Groningen 97,4
Drenthe 89,1
Overijssel 85,8
Gelderland 85,2
Fryslân83,9
Limburg 81,0
Utrecht 78,5
Zeeland 78,3
Noord-Brabant 72,7
Zuid-Holland 72,2
Flevoland 71,4
Noord-Holland 66,5
1)Dit is een samentelling van 10 afzonderlijke branches die samen het terrein van de zorg en welzijn beschrijven,inclusief kinderopvang.