Wat zijn de regionale gevolgen van de eerste coronagolf?

Waar overleden tijdens de eerste coronagolf de meeste mensen aan COVID-19?

In de weken 10 tot en met 26 (2 maart tot en met 28 juni 2020) zijn 10,1 duizend inwoners van Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 overleden. Dit komt neer op 58,1 overledenen per 100 duizend inwoners. De sterfte aan COVID-19 was het hoogst in het zuiden van Nederland (gemiddeld 105 per 100 duizend inwoners) en het laagst in het noorden (gemiddeld 12 per 100 duizend inwoners).
Lees meer

In welke provincie overleden tijdens de eerste eerste negen weken van de corona-epidemie meer mensen dan verwacht?

Tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie in Nederland (week 11 tot en met week 19) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken overleden bijna 9 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten als er geen corona-epidemie was geweest. Vooral in Noord-Brabant en Limburg was er sprake van oversterfte, er stierven in deze provincies meer mensen dan je zou verwachten in deze periode.
Lees meer

Waar wonen de meeste ouderen?

Volgens het RIVM behoren mensen vanaf 70 jaar tot de groep kwetsbare ouderen met een relatief hoog risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Deze ouderen zijn oververtegenwoordigd in landelijke gebieden.
Lees meer

Waar werken de meeste mensen thuis?

Thuiswerken is het gebruikelijkst in de Randstad en andere stedelijke gebieden. In de regio Utrecht werkte de helft van de werkzame personen doorgaans of incidenteel thuis in 2019. Andere regio’s waar meer dan 45 procent van de werkzame bevolking thuiswerkt waren Groot-Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en de regio’s Haarlem en ‘s-Gravenhage. Buiten de Randstad werken mensen vooral thuis in de Gelderse regio’s Arnhem-Nijmegen en Veluwe.
Lees meer