Waar werken de meeste mensen thuis?

Thuiswerken is het gebruikelijkst in de Randstad en andere stedelijke gebieden. In de regio Utrecht werkte de helft van de werkzame personen doorgaans of incidenteel thuis in 2019. Andere regio’s waar meer dan 45 procent van de werkzame bevolking thuiswerkt waren Groot-Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek en de regio’s Haarlem en ‘s-Gravenhage. Buiten de Randstad werken mensen vooral thuis in de Gelderse regio’s Arnhem-Nijmegen en Veluwe.

Thuiswerkers (15 tot 75 jaar) naar Coropgebied, 2019
CoropStatcode
Oost-Groningen (CR)34
Delfzijl en omgeving (CR)27
Overig Groningen (CR)39
Noord-Friesland (CR)33
Zuidwest-Friesland (CR)32
Zuidoost-Friesland (CR)32
Noord-Drenthe (CR)36
Zuidoost-Drenthe (CR)29
Zuidwest-Drenthe (CR)37
Noord-Overijssel (CR)35
Zuidwest-Overijssel (CR)35
Twente (CR)33
Veluwe (CR)41
Achterhoek (CR)35
Arnhem/Nijmegen (CR)42
Zuidwest-Gelderland (CR)37
Utrecht (CR)50
Kop van Noord-Holland (CR)33
Alkmaar en omgeving (CR)38
IJmond (CR)40
Agglomeratie Haarlem (CR)47
Zaanstreek (CR)36
Groot-Amsterdam (CR)48
Het Gooi en Vechtstreek (CR)47
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)38
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)45
Delft en Westland (CR)40
Oost-Zuid-Holland (CR)41
Groot-Rijnmond (CR)36
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)40
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)32
Overig Zeeland (CR)33
West-Noord-Brabant (CR)36
Midden-Noord-Brabant (CR)37
Noordoost-Noord-Brabant (CR)37
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)37
Noord-Limburg (CR)31
Midden-Limburg (CR)35
Zuid-Limburg (CR)31
Flevoland (CR)37