Hoeveel gasten kwamen het tweede kwartaal naar Nederlandse logiesaccommodaties?

Het totaal aantal gasten in Noord-Holland daalde in het tweede kwartaal van 2020 het meest in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Daar kwamen 3,5 miljoen gasten minder dan een jaar eerder, een afname van 83 procent. In de provincie Fryslân was de daling met 53 procent relatief het kleinst. In normale tijden trekken Noord-Holland, en specifiek Amsterdam, meer buitenlandse gasten dan de andere provincies. Amsterdam had een terugloop van 92 procent in het aantal gasten.

Gasten in logiesaccommodaties, tweede kwartaal 2020*
provincieverandering (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Noord-Holland-82,7
Noord-Brabant-73,4
Zuid-Holland-72,8
Limburg-71,7
Utrecht-69,8
Flevoland-66,3
Drenthe-64,5
Groningen-63,5
Overijssel-63,2
Gelderland-61,3
Zeeland-60,4
Fryslân-53,4
*voorlopige cijfers

Wat was de capaciteit van Nederlandse logiesaccommodaties als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio’s?

Per veiligheidsregio is een schatting gemaakt van het percentage slaapplaatsen dat wegvalt als gevolg van de corona-maatregelen van de betreffende regio. Deze schatting is gemaakt op basis van interpretatie van de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s zoals die op 3 april 2020 van toepassing waren. Vooral groepsaccommodaties werden geraakt, deze waren op dat moment in alle veiligheidsregio’s gesloten. Hotels, pensions en jeugdaccommodaties mochten in veel regio’s openblijven, alleen in de veiligheidsregio’s Zeeland en Rotterdam-Rijnmond werd recreatief nachtverblijf verboden. Regio’s in Noord-Brabant, Zeeland, Twente en grote delen van Noord- en Zuid-Holland sloten huisjes- en kampeerterreinen. In het midden en noorden van Nederland en in Limburg bleef de capaciteit van logiesaccommodaties op peil doordat er vrijwel geen maatregelen werden getroffen.

Weggevallen slaapplaatsen als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio's, april 2020
VeiligheidsregioHotels/pensions/jeugdaccommodaties ( %)Huisjesterreinen ( %)Kampeerterreinen ( %)Groepsaccommodaties ( %)
Groningen000100
Fryslân000100
Drenthe000100
IJsselland000100
Twente7100100100
Noord-en Oost-Gelderland000100
Gelderland-Midden000100
Gelderland-Zuid000100
Utrecht000100
Noord-Holland-Noord00100100
Zaanstreek-Waterland00100
Kennemerland000
Amsterdam-Amstelland000
Gooi en Vechtstreek0
Haaglanden000
Hollands-Midden10100100100
Rotterdam-Rijnmond100100100
Zuid-Holland-Zuid16100
Zeeland100100100100
Midden-en West-Brabant9100100100
Brabant-Noord11100100100
Brabant-Zuidoost7100100100
Limburg-Noord000100
Limburg-Zuid000100
Flevoland000100