Hoeveel gasten kwamen het eerste kwartaal naar Nederlandse logiesaccommodaties?

Het totaal aantal gasten in Flevoland en Noord-Holland daalde in het eerste kwartaal van 2020 het meest in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De afname was het grootst in Flevoland, maar daar is het aantal toeristen in absolute zin veel lager dan in Noord-Holland. In Noord-Holland kwamen het eerste kwartaal van 2020 750 duizend gasten minder dan in dezelfde periode in 2019, in Flevoland waren dat er 28 duizend minder.

In de provincie Utrecht was de afname met 2 procent het laagst. In Amsterdam daalde het aantal gasten in het eerste kwartaal met 27 procent en in maart met 65 procent. Dat komt doordat in normale tijden Noord-Holland, en specifiek Amsterdam, meer buitenlandse gasten trekken dan de andere provincies. In januari en februari nam het aantal gasten in Amsterdam ook af ten opzichte van een jaar eerder, met respectievelijk 4 en 5 procent.

Gasten Nederlandse logiesaccommodaties, eerste kwartaal* 2020
ProvincieVerandering (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Flevoland-23,53
Noord-Holland-23,15
Zuid-Holland-15,91
Limburg-15,66
Drenthe-14,93
Zeeland-13,31
Noord-Brabant-13,09
Gelderland-12,72
Groningen-11,89
Fryslân-10,27
Overijssel-6,71
Utrecht-2,23
*Voorlopige cijfers
 

Wat was de capaciteit van Nederlandse logiesaccommodaties als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio’s?

Per veiligheidsregio is een schatting gemaakt van het percentage slaapplaatsen dat wegvalt als gevolg van de corona-maatregelen van de betreffende regio. Deze schatting is gemaakt op basis van interpretatie van de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s zoals die op 3 april 2020 van toepassing waren. Vooral groepsaccommodaties werden geraakt, deze waren op dat moment in alle veiligheidsregio’s gesloten. Hotels, pensions en jeugdaccommodaties mochten in veel regio’s openblijven, alleen in de veiligheidsregio’s Zeeland en Rotterdam-Rijnmond werd recreatief nachtverblijf verboden. Regio’s in Noord-Brabant, Zeeland, Twente en grote delen van Noord- en Zuid-Holland sloten huisjes- en kampeerterreinen. In het midden en noorden van Nederland en in Limburg bleef de capaciteit van logiesaccommodaties op peil doordat er vrijwel geen maatregelen werden getroffen.

Weggevallen slaapplaatsen als gevolg van maatregelen van Veiligheidsregio's, april 2020
VeiligheidsregioHotels/pensions/jeugdaccommodaties ( %)Huisjesterreinen ( %)Kampeerterreinen ( %)Groepsaccommodaties ( %)
Groningen000100
Fryslân000100
Drenthe000100
IJsselland000100
Twente7100100100
Noord-en Oost-Gelderland000100
Gelderland-Midden000100
Gelderland-Zuid000100
Utrecht000100
Noord-Holland-Noord00100100
Zaanstreek-Waterland00100
Kennemerland000
Amsterdam-Amstelland000
Gooi en Vechtstreek0
Haaglanden000
Hollands-Midden10100100100
Rotterdam-Rijnmond100100100
Zuid-Holland-Zuid16100
Zeeland100100100100
Midden-en West-Brabant9100100100
Brabant-Noord11100100100
Brabant-Zuidoost7100100100
Limburg-Noord000100
Limburg-Zuid000100
Flevoland000100