Hoe ontwikkelt de arbeidsdeelname zich per provincie?

De werkzame beroepsbevolking begon bij de eerste gedeeltelijke lockdown te dalen en stagneerde in de zomer. Als gevolg hiervan is de arbeidsdeelname, het aantal werkenden als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar, overal wat gedaald. In het eerste kwartaal van 2021 lag de arbeidsdeelname (ook wel de nettoarbeidsparticipatie) in de meeste provincies nog steeds lager dan een jaar eerder. De arbeidsdeelname nam het meest af in Friesland, namelijk 1,1 procentpunt. 

De provincie Utrecht had de hoogste arbeidsparticipatie in het eerste kwartaal van 2021: 71,7 procent. De arbeidsparticipatie was in deze periode het laagst in Groningen: 64,8 procent.