Zijn er regionale verschillen in consumentenvertrouwen?

In het tweede kwartaal van 2021 was het consumentenvertrouwen in Nederland negatief (-6). Het vertrouwen lag wel hoger dan in het eerste kwartaal van 2021 (-19). In alle landsdelen was het vertrouwen negatief. De verschillen zijn klein. In West-Nederland was men het minst negatief (-5). In Noord- en Zuid-Nederland lag het consumentenvertrouwen lager (-7). Een kwartaal eerder was het vertrouwen in Zuid-Nederland ook het laagst.

Landsdelen

Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Utrecht, Zeeland
Oost-Nederland: Gelderland, Overijssel, Flevoland