Hoe ontwikkelt de arbeidsdeelname zich per provincie?

De werkzame beroepsbevolking begon bij de eerste gedeeltelijke lockdown te dalen en stagneerde in de zomer. Als gevolg hiervan is de arbeidsdeelname, het aantal werkenden als percentage van de bevolking van 15 tot 75 jaar, overal wat gedaald. In het tweede kwartaal van 2021 lag de arbeidsdeelname (ook wel de nettoarbeidsparticipatie) in de alle provincies hoger dan een jaar eerder. De arbeidsdeelname nam het meest toe in Limburg, namelijk 1,6 procentpunt. 

De provincie Utrecht had de hoogste arbeidsparticipatie in het tweede kwartaal van 2021: 71,6 procent. De arbeidsparticipatie was in deze periode het laagst in Groningen: 65,6 procent.