Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor productvoorziening?

Hoe ontwikkelt de handel met China zich?

De waarde van de Nederlandse goederenimport uit China en Hongkong daalde in maart 2020 met 9 procent ten opzichte van maart 2019. In februari was de invoer al met 10 procent afgenomen. De goederenimport uit China en Hongkong was in februari en maart in totaal ruim 700 miljoen euro lager dan in dezelfde twee maanden van 2019.
Lees meer

Wat importeert Nederland vooral uit China?

Hightech is verreweg het belangrijkste importproduct uit China. De totale invoer hiervan bedroeg 15,2 miljard euro in 2019. Hierna volgt de import van machines en onderdelen (9,9 miljard euro).
Lees meer

Hoeveel goederen importeert Nederland uit Italië?

Nederland voerde 11,9 miljard euro aan goederen in uit Italië. Dat is 2,6 procent van de totale invoer aan goederen in Nederland in 2019.
Lees meer

Wat importeert Nederland vooral uit Italië?

Het belangrijkste importproduct uit Italië waren machines en vervoermateriaal. In 2019 bedroeg de totale invoer hiervan 3,4 miljard euro. Hiervan waren toestellen voor telecommunicatie of onderdelen daarvan, met 481 miljoen euro, de belangrijkste goederen.
Lees meer

Van welke producten wordt een groot deel uit Italië ingevoerd?

Bijna 17 procent van de totale invoer van olijfolie kwam uit Italië. Van de Nederlandse wijnimport en de Nederlandse invoer van wei (een restproduct bij de productie van kaas en kaasproducten) was ongeveer 13 procent afkomstig uit Italië (2018).
Lees meer

Welke Nederlandse bedrijfstakken zijn het meest blootgesteld aan verstoringen in Italiaanse aanvoerketens?

Vooral industriële bedrijfstakken zijn afhankelijk van Italiaanse goederen en diensten voor het realiseren van hun productie. De basismetaalindustrie en de bouwmaterialenindustrie hadden het hoogste aandeel Italiaanse toegevoegde waarde in de productie. Circa 10 procent van de productie voor eindproducten van deze sectoren bestond uit Italiaanse toegevoegde waarde (2018).
Lees meer