Wat zijn de gevolgen van de eerste coronagolf voor arbeid en inkomen?

Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?

In december 2019 werkten er in totaal zowel 1,1 miljoen mannen als 1,1 miljoen vrouwen in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun volgens de zogeheten TOGS-regeling. Van deze werknemers is 40 procent tussen de 25 en 45 jaar.
Lees meer

Hoeveel seizoenarbeiders werken in de landbouw?

In 2019 waren in de landbouw bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, voor specifiek werk of voor gelegenheidswerk. In veel gevallen gaat het om seizoenkrachten. De totale hoeveelheid arbeid ingezet in de landbouw is te vergelijken met de inzet van ruim 156 duizend voltijdbanen (vte).
Lees meer

In welke sector binnen de landbouw is de inzet van seizoenkrachten het grootst?

De meeste niet-regelmatig werkzame arbeidskrachten werkten in 2019 in de tuinbouw. Binnen de tuinbouw was de arbeidsinzet van seizoenkrachten het grootst bij de glasgroentebedrijven. Daar bestond bijna 60 procent van de arbeidsinzet uit seizoenarbeidskrachten. Dit kunnen scholieren zijn die helpen bij het plukken van de tomaten, komkommers of paprika’s, maar het kunnen ook tijdelijke arbeidsmigranten zijn.
Lees meer