Waar kan ik artikelen en cijfers over een bepaald onderwerp vinden?

Het CBS presenteert zijn cijfers en publicaties in 32 thema’s en dossiers. Dossiers zijn breder dan thema’s en bevatten informatie over onderwerpen als allochtonen en emancipatie. De indeling in thema’s en dossiers is op de website en in de statistische databank StatLine hetzelfde. 

Een themapagina bestaat uit vijf onderdelen:
• Nieuw (het recentste materiaal)
• Cijfers (voorgeselecteerde tabellen uit de StatLine databank)
• Publicaties (persberichten, artikelen, boeken)
• Methoden (begrippen, classificaties, dataverzameling)
• FAQ