Is StatLine de enige bron van informatie?

Nee, u kunt (onderaan) op het tabblad Cijfers van elk thema ook maatwerktabellen raadplegen die niet in de StatLine-databank zijn opgenomen.