Meerpersoonshuishouden

In dit voorbeeld is gerekend met gemiddeld gewogen tarieven en is geen rekening gehouden met de geldende verschillende tarieven die kunnen gelden, de zogenaamde tariefdifferentiatie (bijvoorbeeld verschillende tarieven voor binnen- of buitendijkse objecten).

Verder zijn in dit voorbeeld de kosten voor de wegentaak, voor de waterschappen die deze direct aanslaan, niet meegenomen voor een zuivere vergelijking.
Terug naar artikel