Transport en mobiliteit

In Transport en mobiliteit presenteert het CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Verschillende thema’s die aan bod komen zijn personenmobiliteit, goederenvervoer, verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energiegebruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van de transportsector.

Hoofdcategorieen