Bestand bodemgebruik 2000

Het Bestand Bodemgebruik 2000 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland.

Sinds 1989 publiceert het CBS om de drie tot vier jaar de digitale geometrie van de begrenzingen van het bodemgebruik in Nederland in het Bestand Bodemgebruik. Deze afbakening geeft inzicht in de verspreiding van verschillende vormen van ruimtegebruik binnen Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn: verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen, natuurterreinen, binnenwater en buitenwater.
De digitale geometrie is een basisbestand bij het afleiden van de oppervlakte- en dichtheidsstatistieken voor verschillende regionale indelingen. Met ingang van de publicatie van de digitale geometrie in het Bestand Bodemgebruik 2000 zijn de begrenzingen gebaseerd op de Top10Vector. Dit is de digitale topografische kaart op een schaal van 1:10.000 van de Topografische Dienst Kadaster.
Het Bestand Bodemgebruik 2000 is gratis verkrijgbaar voor licentiehouders van Top10Vector. Voor niet-licentiehouders zullen kosten in rekening worden gebracht. Het Bestand Bodemgebruik 2000 is te bestellen bij de Topografische Dienst Kadaster (www.kadaster.nl). De Bestanden Bodemgebruik 1993 en 1996 kunt u opvragen bij het CBS (zie contactinformatie).
Voor alle digitale geometrie geldt dat publicatie van de kaart is toegestaan, mits het CBS en de Topografische Dienst Kadaster als bronnen worden vermeld.

Meer kaarten en geografische data

Het CBS publiceert meer informatie op kaarten of als digitale geometrie, zoals buurtcijfers op Google Earth en op de website www.cbsinuwbuurt.nl. Ook maakt het CBS Wijk- en buurtkaarten en kaarten met andere regionale indelingen