Kaart met statistieken per vierkant van 500 bij 500 meter

Op deze kaart met vierkanten (12 Mb) is Nederland ingedeeld in vierkanten van 500 bij 500 meter. Aan elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens toegevoegd. Op 30 november 2014 is het aantal kerncijfers aanzienlijk uitgebreid.
De digitale geometrie van de grenzen van de vierkanten wordt geleverd in ESRI™ shapeformaat.

De kaart bedekt het land en water van Nederland volgens de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van het CBS met uitzondering van het IJsselmeer, de Waddenzee en de Westerschelde.

Toelichting vierkanten
Dit bestand bevat de toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de digitale geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.

Bronvermelding
Publicatie van digitale geometrie is toegestaan, mits het CBS als bron worden vermeld.