Gegevens per postcode

Op het niveau van de volledige postcode (PC6) en het numeriek deel van de postcode (PC4) verschijnen jaarlijks een groot aantal gegevens met ingang van het publicatiejaar 2015.

De nieuwe publicatie naar postcode-6 en postcode-4 bevat gegevens voor de peildata 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017.
Bestanden postcode-6 bevatten gegevens over inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid en geografie per volledige postcode (1234AB). Postcode-4 bestanden bevatten gegevens over dezelfde onderwerpen per numeriek deel van de postcode (1234).

Naarmate een publicatiejaar meer in het verleden ligt zullen meer gegevens beschikbaar komen. Zo zal de versie van 2015 meer gegevens bevatten dan die van 2017. De postcodebestanden zullen jaarlijks worden geactualiseerd.

In tegenstelling tot gegevens per postcode-4 is het maken van postcode-6 bestanden geen onderdeel van het standaard werkpakket van het CBS, maar valt het onder maatwerk waarvoor het CBS een vergoeding vraagt. Ook zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik.
Bent u geïnteresseerd in de postcode-6 bestanden? Informeer naar de voorwaarden en kosten bij maatwerk@cbs.nl of onze Infoservice.

Productbeschrijving postcodegegevens

Het bestand hieronder bevat de toelichting bij en de voorwaarden voor het gebruik van de geometrie en de daaraan gekoppelde statistische gegevens.

Als maatwerk heeft het CBS eerder bestanden naar postcode-6 gepubliceerd.

Het postcode-6 bestand (2012-2014) wordt ter beschikking gesteld tegen kosten.
Het postcode-6 bestand (2008-2010) is beschikbaar.
Het postcode-6 bestand (2004) is beschikbaar.