Participatiewet

Informatie over de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingevoerd en overzicht indicatoren.
Opdrachtgevers: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2015

Regionale cijfers over stromen in de sociale zekerheid, 2010-2013. (XLS: 0,4 MB)
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overzicht indicatoren Verdeelmodel I-deel (XLS: 1,1 MB)

Cijfers maatstaven Participatiewet (XLS: 0,4 MB)