Meer regionale gegevens

De databank StatLine bevat meer regionale gegevens dan in Gemeente Op Maat staan. In de StatLinepublicatie Regionale Kerncijfers Nederland vindt u meer gemeentelijke gegevens. In deze publicatie zijn naast gemeentelijke gegevens ook kerncijfers opgenomen op een vijftal andere niveaus, namelijk: landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Tevens kunt u er cijfers vinden die zijn verschenen na het uitkomen van de meest recente Gemeente Op Maat.

Voor meer regionale cijfers kunt u ook de verschillende onderwerpgerichte publicaties raadplegen. Deze zijn in de databank StatLine te vinden onder het thema Nederland regionaal. Gegevens over wijken en buurten vindt u in de publicatie Kerncijfers Wijken en Buurten. De hoeveelheid beschikbare informatie op wijk- en buurtniveau is beperkter dan op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau. Informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling en diverse gebiedsindelingen vindt u in de publicatie Gebieden in Nederland.

Voor meer cijfers over provincies kunt u ook terecht bij het Interprovinciaal Overleg.