Kansrijk van Start

Wat is het?

Onderzoek naar potentiële risicofactoren van een ongezonde en ongelijke start in het leven van het pasgeboren kind. De kenmerken die meegenomen zijn in het onderzoek gaan over het kind zelf, de moeder, de vader en het huishouden van het kind. Er is bijvoorbeeld gekeken naar sociaaleconomische positie, huishoudensinkomen, of de ouder(s) een traject jeugdhulp hebben ontvangen en of ze gebruik hebben gemaakt van GGZ. Het project is uitgevoerd voor UDC Heerlen.

Wat levert het op?

  • De resultaten van het onderzoek leveren een objectieve onderbouwing van de uitgangssituatie in Heerlen, waarbij inzicht wordt gegeven in de risicofactoren van een ongezond leef- en opgroeiklimaat van zowel ouders als kind.
  • Deze data en inzichten ontbraken tot op heden en zijn onontbeerlijk voor de verdere invulling van het programma Kansrijk van Start Heerlen. Aan de hand van de cijfers worden projecten gericht ingezet in de stadsdelen/buurten daar waar de nood het hoogst is.
  • Met inzichten gaan we praktisch aan de slag bij implementering van de deelprojecten. Voorbeeld hierbij is de specifieke buurt waar het eerste Sjpruut café (moedercafé) in juli is geopend. De cijfers geven inzicht in waar de meeste kwetsbare ouders zich bevinden, waar de meeste kinderen worden geboren en waar de financieel kwetsbare ouders zich concentreren.

Reactie gemeente

‘Met deze cijfers wordt nogmaals duidelijk dat de problematiek rond de eerste duizend dagen groot is in Heerlen. Dat was ook de aanleiding waarom in 2018 het College van B&W de beslissing heeft genomen niet te wachten op landelijke en/of regionale ontwikkelingen en al voortvarend aan de slag is gegaan. Op basis van de cijfers van het UDC-onderzoek wordt wederom bevestigd dat het actieprogramma Kansrijk van Start degelijk nodig is in Heerlen!’

Voorbeeld

Aandeel moeders en vaders dat in 2016 een kind heeft gekregen, naar diverse kenmerken1) in de beschreven periode
 Nederland (%)Limburg (%)Parkstad Limburg (exclusief Heerlen) (%)Heerlen (%)
Moeders
WSNP (2012-2016)1112
GGZ (2015-2016)9101215
Medicijnen voor psychische aandoeningen (2012-2016)11111317
Slachtoffer van een misdrijf (2012-2016)23242730
Verdachte van een misdrijf (2012-2016)3468
Vaders
WSNP (2012-2016)1112
GGZ (2015-2016)5668
Medicijnen voor psychische aandoeningen (2012-2016)79911
Slachtoffer van een misdrijf (2012-2016)28303338
Verdachte van een misdrijf (2012-2016)9101217
1) Het aandeel moeders en vaders dat gebruik heeft gemaakt van WSNP, GGZ, medicijnen voor psychische aandoeningen (het betreft de geneesmiddelen-antipsychotica, antidepressiva en ADHD-middelen) of slachtoffer of verdachte is geweest van een misdrijf.

Detailniveau

Nederland, Limburg, COROP, Parkstad (excl. Heerlen), gemeente, stadsdelen, wijk.

Betrokken UDC’s

Heerlen.