Gegevens per postcode

Wat is het?

Op het niveau van de volledige postcode (PC6) beschikt het CBS over een groot aantal gegevens. Een deel van deze gegevens zijn bij het CBS op te vragen. De bestanden bevatten gegevens over bijvoorbeeld inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid en geografie per postcode. Wanneer uw gemeente de cijfers opvraagt, krijgt u niet alleen de gegevens per postcode voor uw eigen gemeente, maar voor alle postcodes in Nederland.

Wat levert het op?

  • Veelzijdige cijfers over (de inwoners van) uw gemeente;
  • Inzicht in de spreiding van gegevens, homogeniteit en heterogeniteit van postcode- en vierkantgebieden in uw gemeente;
  • De data zijn zeer geschikt om zelf figuren en digitale kaarten mee te maken;
  • Dit laag regionale bestand is bij uitstek geschikt als basisset voor aanvullende analyses.

Betrokken UDC’s

Leiden, Eindhoven, Kempengemeenten.