Leegstand

Wat is het?

Cijfers over leegstand van woningen en bedrijven op wijk- en/of buurtniveau. Ook is het mogelijk om informatie over leegstand op adresniveau in kaart te brengen. De gemeente kan geïnteresseerd zijn in leegstand op adresniveau van bedrijfspanden omdat ze bijvoorbeeld het bestemmingsplan van een bepaald pand wil wijzigen. En daarvoor moet het pand een aantal jaren leeg staan.

Wat levert het op?

  • Inzicht in leegstand van woningen en bedrijven op wijk- en/of buurtniveau;
  • Inzicht in leegstand van bedrijfspanden op adresniveau;
  • Inzicht in het aantal leegstaande verblijfsobjecten en de totale leegstaande oppervlakte (m²);
  • Informatie over de totale vastgoedvoorraad en welk aandeel daarvan leegstaand is (objecten en m²).

Voorbeeld

In de gemeente Venlo is een onderzoek naar leegstand uitgevoerd. Het resultaat is de levering van een bestand aan Venlo met microdata. Dit bestand is alleen toegankelijk voor de betreffende gemeente als bronhouder van de hiervoor gebruikte basisregistraties.

Reactie gemeente

Venlo: “Door de demografische ontwikkeling en trends in het kantoren en winkellandschap is de leegstand de afgelopen jaren op enkele plekken sterk toegenomen. De gemeente Venlo wil actief bijdragen aan het terugdringen van de leegstand. Vooral het op peil houden van twee stadsdeelcentra krijgt extra aandacht. Doel is om de winkelgebieden compacter te maken. Daarvoor is het noodzakelijk bepaalde bestemmingen in het gebied te wijzigen.
Met de cijfers van het CBS krijgen we inzicht in de langdurige leegstand en kunnen we actief monitoren en kansen pakken om bestemmingen te wijzigen zonder het risico van planschade.”

Detailniveau

Gemeente, wijk, buurt, adresniveau.

Betrokken UDC’s

Venlo (andere gemeenten: Emmen, Rijswijk).