Economische groei

Wat is het?

Indicatoren die raadsleden en andere belanghebbenden helpen een helder beeld te vormen over de economische beleidsresultaten van de gemeente. Deze indicatoren bieden gemeenten onderling ook de mogelijkheid cijfers met elkaar te vergelijken. Het gaat om vertaling van macro-economische informatie naar lokale cijfers, bijvoorbeeld een regionale bruto binnenlands product (bbp) omdat een verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode een maat is voor de groei (of krimp) van de (lokale) economie. Dit kan door een gemeente gepresenteerd worden met bijvoorbeeld een nieuwsbericht.

Wat levert het op?

Inzicht in de omvang, samenstelling en groei van de lokale economie, ook vergeleken met andere steden of regio’s.

Voorbeeld: Economische groei landelijk

Economische groei, 2017 t.o.v. 2016
 Economische groei (%)
Oost-Groningen (CP)2,7
Delfzijl en omgeving (CP)3,6
Overig Groningen (CP)-1,5
Noord-Friesland (CP)1,2
Zuidwest-Friesland (CP)3,5
Zuidoost-Friesland (CP)3,3
Noord-Drenthe (CP)1,9
Zuidoost-Drenthe (CP)2,2
Zuidwest-Drenthe (CP)3,1
Noord-Overijssel (CP)3,2
Zuidwest-Overijssel (CP)3,1
Twente (CP)3,6
Veluwe (CP)3,2
Achterhoek (CP)3,3
Arnhem/Nijmegen (CP)3
Zuidwest-Gelderland (CP)3,8
Utrecht-West (CP)4,2
Stadsgewest Amersfoort (CP)3,2
Stadsgewest Utrecht (CP)3,2
Zuidoost-Utrecht (CP)3,9
Kop van Noord-Holland (CP)2,6
Alkmaar en omgeving (CP)2,9
IJmond (CP)3,3
Agglomeratie Haarlem (CP)3,6
Zaanstreek (CP)3
Amsterdam (CP)3,8
Overig Agglomeratie Amsterdam (CP)4,2
Edam-Volendam en omgeving (CP)3,4
Haarlemmermeer en omgeving (CP)4,2
Het Gooi en Vechtstreek (CP)3,4
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CP)2,7
Aggl.'s-Gravenhage excl. Zoetermeer (CP)2,7
Zoetermeer (CP)2,2
Delft en Westland (CP)3,2
Oost-Zuid-Holland (CP)4
Rijnmond (CP)3,3
Overig Groot-Rijnmond (CP)3,8
Drechtsteden (CP)3,2
Overig Zuidoost-Zuid-Holland (CP)3,7
Zeeuwsch-Vlaanderen (CP)3,1
Overig Zeeland (CP)2,7
West-Noord-Brabant (CP)3,4
Midden-Noord-Brabant (CP)3,5
Stadsgewest 's-Hertogenbosch (CP)-1,1
Overig Noordoost-Noord-Brabant (CP)6,5
Zuidoost-Noord-Brabant (CP)4,9
Noord-Limburg (CP)3,8
Midden-Limburg (CP)3,3
Zuid-Limburg (CP)2,9
Almere (CP)4,9
Flevoland-Midden (CP)3,3
Noordoostpolder en Urk (CP)3,8

 

Reactie gemeente

Eindhoven: “Het nieuwsbericht over de economische groei van Eindhoven heeft gezorgd voor een enorme positieve exposure van onze stad waarbij er geen twijfel was aan de cijfers omdat deze van het CBS kwamen.”

Detailniveau 

COROP-gebied, gemeente.

Betrokken UDC’s

Eindhoven.