Werkende armen

Wat is het?

Mensen die werken maar evengoed een risico hebben op armoede, zijn vaak niet in beeld van een gemeente. Dit onderzoek geeft meer achtergrondinformatie over deze groep. Werkende armen zijn in dit onderzoek geoperationaliseerd als personen met een huishoudensinkomen tot 110% of 130% van het sociaal minimum, van wie de voornaamste inkomensbron werk is. Het onderzoek geeft meer informatie over bijvoorbeeld in welke wijken relatief veel werkende armen wonen, in welk huishoudtype ze wonen, hoeveel uur ze per week werken en in welke sector ze werken. Ook is gekeken naar informatie over woningbezit, vermogen en werk van overige gezinsleden.

Wat levert het op?

- Meer inzicht in welke kenmerken werkende armen in de gemeente hebben
- Vergelijking tussen werkenden, werkende armen en niet-werkenden: zijn er verschillen of overeenkomsten tussen beide groepen?

Voorbeeld

Haagse werknemers naar sector, januari 2017*
 Totaal werknemers (%)waaronder <130% SM (%)
Handel en horeca1425
Zakelijke dienstverlening1923
Gezondheids- en welzijnszorg1510
Landbouw, nijverheid en energie86
Cultuur, recreatie, overige diensten 55
Vervoer, informatie en communicatie85
Overheid en onderwijs193
Financiële diensten, onroerend goed 41

Detailniveau

Gemeente, wijk

Betrokken UDC’s

Den Haag