Doelgroepanalyse bijstand

Wat is het?

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de gemeente en hun achtergrondkenmerken zoals leeftijd, huishoudsamenstelling, woonwijk, type uitkering en duur van de uitkering. Ook wordt gekeken naar het arbeidsverleden van bijstandsgerechtigden. Hadden zij bijvoorbeeld vier jaar geleden werk of een uitkering?

Wat levert het op?

  • Inzicht in onder welke bevolkingsgroepen in de gemeente veel bijstandsontvangers zijn;
  • Vergelijking tussen de kenmerken van bewoners die wel en geen bijstand ontvangen;
  • Inzicht in welke wijken bepaalde groepen bijstandsontvangers wonen;
  • Informatie over het arbeidsverleden van bijstandsgerechtigden.

Reactie gemeente

Gemeente Leidschendam-Voorburg:
“Door de koppeling van onze gegevens met die van het CBS kunnen we meer inzoomen op specifieke groepen binnen onze gemeente en meer maatwerk leveren.”

Voorbeeld: Leidschendam-Voorburg

Inwoners van Leidschendam-Voorburg met een bijstandsuitkering, januari 2017
 Eenpersoonshuishouden (aantal inwoners)Paar zonder kinderen (aantal inwoners)Paar met kinderen (aantal inwoners)Eenouderhuishouden (aantal inwoners)
18 tot 27 jaar 55 15 50 75
27 tot 40 jaar 150 30 160 180
40 tot 50 jaar 205 25 145 170
50 tot AOW-leeftijd 530 140 130 120

Detailniveau

Gemeente, wijk

Betrokken UDC’s

Leidschendam-Voorburg