Bijstand en re-integratie

Wat is het?

Cijfers over (kenmerken van) bijstandsontvangers in uw gemeente. Het doel van het onderzoek is met name om te kijken hoe het de personen die op een bepaald moment bijstand ontvingen, vergaat. Hoe zag hun situatie er 6, 12 of 18 maanden later uit? Bleven zij in de bijstand? Hadden zij werk? Of schakelden ze bijvoorbeeld van bijstand naar werk en via WW weer terug naarbijstand? Deze stromen worden in kaart gebracht. Daarbij kan ook gekeken worden naar de achtergrondkenmerken van deze personen, zoals geslacht, leeftijd en type huishouden.

Het onderzoek kan uitgebreid worden met een analyse naar het effect van re-integratietrajecten. Wat leveren deze trajecten op? Dragen de verschillende trajecten bij om personen duurzaam uit de bijstand te krijgen? En welke re-integratietrajecten zijn bij welke doelgroepen het meest effectief? Zo ontstaat een beeld van in hoeverre (bepaalde typen) re-integratietrajecten bijdragen aan duurzame uitstroom. Voor dit onderdeel levert uw gemeente zelf gegevens over re-integratietrajecten aan, die worden gekoppeld aan CBS-data.

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven in een interactief dashboard.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de achtergrondkenmerken van bijstandsontvangers (leeftijd, geslacht, plaats in huishouden);
  • Cijfers over verschillende typen bijstandsontvangers, zoals personen die constant bijstand hebben ontvangen, personen die duurzaam zijn uitgestroomd naar werk, of recidivisten;
  • Informatie over hoe het bijstandsgerechtigden vergaat. Hoeveel personen blijven in de bijstand of gaan van bijstand naar werk gaan, al dan niet via een re-integratietraject?;
  • Informatie over de verkregen baan van uitstromers uit de bijstand. In welke branche gaan zij bijvoorbeeld werken? Wat is hun loon? Hebben zij een vast of flexibel contract?;
  • Mogelijkheid om verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld tussen de personen die wel en geen re-integratietraject hebben doorlopen. Of tussen personen die duurzaam uitstromen en personen die niet of kort uitstromen. Hebben zij een ander re-integratietraject gevolgd? Of zijn het achtergrondkenmerken van de persoon die van invloed zijn om duurzaam uit te stromen?

Reactie gemeente Leidschendam-Voorburg

“Mede dankzij de koppeling van gemeentelijke informatie en die van het CBS is de effectiviteit van de in de onderzochte periode ingezette re-integratietrajecten inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek draagt onder andere bij aan de doorontwikkeling van re-integratie- en arbeidsmarktbeleid.”

Voorbeeld: Leidschendam-Voorburg

Uitstroom bijstand en situatie na 6, 12 en 18 maanden
 Uitstroom (aantal personen)Bijstand (aantal personen)Werk (aantal personen)Bijstand met werk (aantal personen)WW (aantal personen)Overig (aantal personen)
2015460
6 maanden later751902015160
12 maanden later901652025165
18 maanden later1051602515160

Detailniveau

Gemeente.

Betrokken UDC’s

Leidschendam-Voorburg.