Armoedemonitor

Wat is het?

De armoedemonitor laat enerzijds zien hoeveel financieel kwetsbaren in de gemeenten wonen en wat hun kenmerken zijn. Anderzijds maakt het duidelijk hoe groot het bereik is van de gemeentelijke regelingen om deze minima te ondersteunen, door een slimme koppeling te maken tussen gemeente en CBS data.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de gehele groep minimahuishoudens in uw gemeente;
  • Inzicht in welke kwetsbare groepen huishoudens geen gebruik maken van minimaregelingen;   
  • Inzicht in welke wijken minimahuishoudens wonen en welke achtergrondkenmerken zij hebben.

Voorbeeld: gemeente Schagen

Gebruik van regelingen door huishoudens ten opzichte van beleidsrelevante inkomensgrens
 Inkomen tot 130% (%)Inkomen tot 110% (%)Langdurig inkomen tot 110% (%)
Ten minste één regeling506064
Gemeentepakket38
Bijzondere bijstand31
Schuldenregeling4
Geluksbudget ¹⁾8
Kindpakket ¹⁾58
Ouderenpakket ¹⁾3
Inkomenstoeslag ¹⁾43
Huurtoeslag84
Zorgtoeslag96
1) Aanvullende criteria zijn van toepassing om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Reactie gemeente

Den Haag: “Door het onderzoek van het CBS hebben we meer kennis over de gezinnen waarin kinderen in armoede opgroeien en kunnen we beter inzoomen op wijkniveau. Hierdoor kunnen we deze gezinnen nog beter ondersteunen.”

Groningen: “Samen met de onafhankelijke variabelen die in de tabellen zijn opgenomen (voornaamste inkomensbron, type huishouden, migratieachtergrond etc.) bieden de tabellen een schat aan informatie die de basis legt voor het finetunen van ons gemeentelijk armoedebeleid. Wij hebben een heel goed
inzicht gekregen in het niet-gebruik van regelingen en weten hierdoor welke doelgroepen we moeten benaderen om dit niet-gebruik op te krikken.”

Door dit onderzoek weten wij nu veel beter hoe groot de groep inwoners is die in aanmerking komt voor een regeling voor minima en hoeveel daar ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Daardoor weten we ook hoeveel inwoners er dus géén gebruik van maken. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving en hier alle kansen voor krijgen. Daarom blijven we ons inzetten om ook de inwoners te bereiken die nu geen gebruik maken van de regelingen.

Detailniveau

Gemeente, wijk, buurt.

Betrokken UDC’s

Den Haag, Groningen, Leiden, Kempengemeenten, Schagen, Eindhoven en Zwolle.

Niet-UDC gemeenten waar dit onderzoek is uitgevoerd

Breda, Den Bosch, Nieuwegein, De Ronde Venen, Leiderdorp en Tilburg.