CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg

Vanaf 31 augustus 2017 bundelen de gemeente Leidschendam-Voorburg en het CBS hun krachten op het gebied van data, data-analyse en onderzoek in het CBS Urban Data Center/Leidschendam-Voorburg.

Door kennis en data van het CBS, de gemeente en partnerorganisaties te combineren en te analyseren krijgt Leidschendam-Voorburg meer inzicht in lokale en regionale ontwikkelingen. Daardoor wordt de gemeente beter in staat lokaal beleid op lokale behoeften af te stemmen. Leidschendam-Voorburg en het CBS brengen gezamenlijk in kaart welke informatie nodig is om beleidsvragen te beantwoorden en waar deze te vinden is. Dat kan bij het CBS zijn, maar ook bij de gemeente of partnerorganisaties.

Onderzoeksprojecten

De gemeente Leidschendam-Voorburg en het CBS hebben een aantal onderzoeksprojecten geselecteerd, op het gebied van onder meer:

  • de participatiewet; om specifieker beleid te ontwikkelen om bijstandsgerechtigden uit de bijstand te helpen;
  • de zorg; ter optimalisering van de begeleiding aan jongeren en de ondersteuning aan gezinnen met meerdere vormen van problematiek;
  • bedrijvigheid, toerisme en recreatie; om de ondersteuning aan zzp'ers te verbeteren, en de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren.