CBS in uw Buurt

 

CBSInUwBuurt

 

CBS in uw Buurt is vernieuwd. Het is nu mogelijk om buurten te vergelijken die in verschillende gemeenten liggen. Ook kan er direct gelinkt worden naar de gegevens van een buurt.

Bezoek CBSinuwbuurt.nl >

Cijfers over wijken buurten

Op CBSinuwBuurt.nl zijn cijfers te vinden over zo'n 75 kenmerken van buurten en hun inwoners, van bevolkingssamenstelling tot gemiddeld inkomen en van het aantal supermarkten tot het aandeel mensen dat een WW-uitkering heeft.

De cijfers op CBSinuwBuurt.nl zijn niet alleen per buurt te bekijken, maar ook per wijk, gemeente, bevolkingskern en zelfs per vierkant van 100 bij 100 of 500 bij 500 meter. Je kunt eerst een onderwerp kiezen en daarna aangeven op welk niveau je dit onderwerp wilt zien. Je kunt ook eerst een niveau kiezen en daarna één van de beschikbare kenmerken selecteren. De meeste cijfers zijn over meerdere jaren te bekijken. Daarnaast biedt CBSinuwBuurt.nl de mogelijkheid om twee of meerdere gebieden met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld de eigen buurt met een buurt aan de andere kant van de stad of zelfs van het land. Vanuit de kaart kun je doorklikken naar grafieken en tabellen met de cijfers die ze op dat moment bekijken.

Privacy gewaarborgd

CBS zorgt er altijd voor dat cijfers niet herleidbaar zijn naar individuele personen, bedrijven of instellingen. Daarom zijn met name bij de vierkanten van 100 bij 100 meter cijfers over bijvoorbeeld de WOZ-waarde van woningen en de herkomst van de inwoners afgeschermd. Over het algemeen geldt: hoe kleiner het gebied, hoe meer cijfers het CBS moet afschermen.