Afvalrekeningen

De term afval verwijst hier ook naar reststromen en bijproducten. Deze definitie is breder dan die door de overheid wordt gehanteerd en de afvalcijfers die Rijkswaterstaat publiceert.
Terug naar artikel