Zijn mijn gegevens veilig bij het CBS?

Ja, al uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij het CBS. Dit is een verplichting van het CBS die in een speciale Wet is vastgelegd. Om uw gegevens te beveiligen heeft het CBS maatregelen getroffen. Zo is er een strenge geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers, op straffe van rechtsvervolging. De gegevens worden verwerkt met streng beveiligde computersystemen waartoe onbevoegden geen toegang hebben. Naam- en adresgegevens worden verwijderd uit de gegevensbestanden. De CBS-wet garandeert dat uw gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Lees meer over hoe wij omgaan met uw gegevens op de webpagina: Privacy Policy CBS Onderweg in Nederland app