Waarom bevat de app startvragen?

We testen of de app de vragenlijst deels kan vervangen. Maar het is niet mogelijk om de vragenlijst helemaal te vervangen door de app. Daarom stellen we een paar vragen in de app. Dit zijn veel minder vragen dan we normaal stellen. Zo maken we deelname aan het onderzoek Onderweg in Nederland makkelijker.