Ik wil een verplaatsing aanpassen

Geeft de app onterecht een verplaatsing aan? Verplaatste u op dit moment helemaal niet?
1. Druk op de verplaatsing.
2. Druk daarna op de rode vuilnisbak.

Verplaatste u wel, maar klopt de verplaatsing niet helemaal?
1. Kloppen begintijd en eindtijd van verplaatsen? Zo nee, pas deze dan aan door erop te drukken.
2. Druk op het invulveld om uw vervoermiddel te kiezen.
3. Druk op het vinkje rechts boven als alles klopt.