© Hollandse Hoogte / Frank Muller

Wat te doen bij incidenten

 Stroomdiagram

19100 Incident stroomschemaIncidentIs het een spoedgeval?Vul na afloop het incidentenformulier in (zie link bovenaan webpagina Veilig in het veld) of bel je regiomanager.Maak bij schade foto’s met je telefoon.Wil je bij de politie (anoniem) melding maken van het incident of aangifte doen?Je regiomanager of veiligheidscoördinator doet dit samen in overleg met jou.Blijf kalm en bel 112JaNee
 

Aangifte doen

Aangifte van een strafbaar feit tegen een interviewer wordt bij het CBS altijd door de regiomanager of veiligheidscoördinator gedaan. Uiteraard gebeurt dit samen of in overleg met jou.


Veilige Publieke Taak (VPT) vermelden
CBS-medewerkers die te maken krijgen met agressie en geweld in relatie tot hun werk vallen binnen de Veilige Publieke Taak (VPT). Het is essentieel om daar bij de aangifte melding van te maken, omdat anders de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) niet altijd in werking treden.

Domicilie vermelden
Om te voorkomen dat je naam en adres bekend worden bij de verdachte, zal in de aangifte de domicilie gekozen worden. Dit betekent dat het adres van het CBS in Heerlen wordt opgegeven:

Centraal Bureau voor de Statistiek
t.a.v. Hoofd team Veldwerk, gang 1A
CBS-weg 11
6412EX HEERLEN

Wat gebeurt er na de aangifte?
Na de aangifte start de politie een onderzoek. In overleg met de officier van justitie wordt bepaald of tot vervolging van de verdachte wordt overgegaan. Als de verdachte schade heeft veroorzaakt, kan hij worden veroordeeld in een strafprocedure. Niet eenvoudig vast te stellen schade kan alleen worden verhaald door middel van een civiele rechtszaak. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

Heb je behoefte aan meer informatie?
Kijk in het "Handboek Veilig in het Veld" op de werkruimte ‘Veilig in het veld’. Je vindt deze op intranet.