© Hollandse Hoogte

Woon Onderzoek Nederland

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen niet plaatsvinden in deze periode. 

Onze woning en onze woonomgeving spelen een belangrijke rol in ons leven. Maar hoe tevreden zijn inwoners van Nederland eigenlijk met hun koop- of huurwoning? Zijn er dingen die we aan onze woning zouden willen veranderen? Zijn bijvoorbeeld onze woonlasten betaalbaar, of juist te hoog? Vinden we onze woning energiezuinig genoeg? En hoe zit het met de omgeving en buurt waar we wonen?

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het Woon Onderzoek Nederland (link is op dit moment niet actief).

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren samen het ‘Woon Onderzoek Nederland’ uit om inzicht te krijgen in de woonwensen en de woonsituatie van inwoners van Nederland. De onderzoeksresultaten worden bijvoorbeeld door gemeenten gebruikt voor
het verbeteren van het woningaanbod en de woonomgeving.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Bij de eerste brief die u van het CBS ontvangen hebt, ontving u een bon ter waarde van 5 euro.
Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene Beloningen pagina.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.

Recente artikelen