Werkbeleving

Werken in een prettige omgeving is voor de meeste mensen heel belangrijk. Geldt dit ook voor u? Wij zijn benieuwd naar uw werkomstandigheden en hoe u deze ervaart.

Het CBS voert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eens in de drie jaar dit onderzoek naar werkbeleving uit. De resultaten worden gebruikt om de prestaties van de overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen te verbeteren. 

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: tevredenheid over uw baan, team en de organisatie; leren en ontwikkelen; integriteit en sociale veiligheid. 

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen aan het onderzoek Werkbeleving (link is op dit moment niet actief.

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek

Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de werkbeleving en de ontwikkeling daarin van medewerkers. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het maken van beleid op het terrein van arbeidszaken. 

Waarom ben ik uitgekozen

Het CBS heeft willekeurig een aantal mensen geselecteerd uit verschillende bedrijfstakken binnen de polisadministratie. Deze polisadministratie bevat gegevens over banen. Aan deze gegevens worden adressen uit de Basisregistratie Personen gekoppeld. De geselecteerde adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke werknemer kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland. 

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Met uw deelname aan het onderzoek Werkbeleving maakt u kans op één van de tien iPads ter waarde van € 449,- die we beschikbaar stellen. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek. De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken. Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Resultaten

De resultaten worden verwerkt tot rapportages die eind 2019 te vinden zijn op www.kennisopenbaarbestuur.nl.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.