fietsers tussen bloeiende bollenvelden

Vrije Tijd

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen niet plaatsvinden in deze periode. 

Voor de vierde keer voert het CBS samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het onderzoek Vrije Tijd uit. Dit onderzoek gaat over de manier waarop wij in Nederland onze vrije tijd besteden. Hoeveel Nederlanders sporten regelmatig en hoe vaak bezoeken ze een sportwedstrijd? Hoeveel mensen bezoeken een museum, gaan naar een theatervoorstelling of bespelen een muziekinstrument? Het tweejaarlijkse onderzoek ‘Vrije Tijd’ geeft antwoord op deze vragen.

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het  onderzoek Vrije Tijd (link is op dit moment niet actief).

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Sport en cultuur brengt mensen samen. Daarom is het belangrijk dat iedereen in Nederland gebruik kan maken van voorzieningen op dit gebied. Zijn er voldoende voorzieningen? En zijn deze voor iedereen toegankelijk? Voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is het belangrijk hier inzicht in te krijgen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het sport- en cultuurbeleid voor de komende jaren te ontwikkelen. Door uw medewerking kan beleid beter afgestemd worden op de wensen van de Nederlandse bevolking.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Bij de eerste brief die u van het CBS ontvangen hebt, ontving u een cadeaukaart ter waarde van €5. Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Resultaten

Klik op de link Sport en cultuur om de resultaten van het onderzoek van 2016 te bekijken.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.

Recente artikelen