Veranderend Nederland

Elke twee jaar verzamelt het CBS voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gegevens voor het onderzoek Veranderd Nederland. In dit onderzoek komen onderwerpen als vertrouwen in de samenleving, criminaliteit en verlenen van hulp aan bod.

Wat moet ik doen?

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? Een medewerker van het CBS zal u dan binnenkort thuis bezoeken. U hoeft zelf verder niets te doen. We hopen natuurlijk dat u deze medewerker te woord wilt staan.

Waarom dit onderzoek?

Met dit onderzoek willen we te weten komen hoe de Nederlandse bevolking denkt over samenleving en cultuur. Ook willen we nagaan of deze meningen in de loop van de tijd zijn veranderd. U kunt vragen verwachten als ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in de regering?’, ‘Bent u van mening dat de criminaliteit in Nederland de laatste tijd toeneemt, gelijk blijft of afneemt?’ en ‘Vindt u dat kinderen de plicht hebben om voor hun ouders te zorgen als deze hulp nodig hebben?’.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet iedereen kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Resultaten

Het onderzoek Veranderend Nederland wordt al sinds 1975 uitgevoerd. Klik hier om te zien wat het onderzoek de vorige keer heeft opgeleverd.
De resultaten worden regelmatig door het SCP in het rapport ‘De sociale staat van Nederland’ beschreven. Dit rapport wordt door de overheid gebruikt om beleid te maken.

Contact

Heeft u nog vragen? De medewerkers van het contactcentrum helpen u graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (045) 570 64 00 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar contactcenter@cbs.nl. Vermeld in uw mail 'Veranderend Nederland', dan kunnen wij u snel helpen.