Een bord bij in Rotterdam, waarschuwt tegen Inbrekers.
© Hollandse Hoogte

Veiligheidsmonitor

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen niet plaatsvinden in deze periode. 

Hoe veilig voelt u zich in Nederland? Bent u wel eens slachtoffer geweest van een misdrijf zoals woninginbraak, zakkenrollerij of geweld? Heeft u wel eens te maken gehad met cybercrime zoals hacken, identiteitsfraude of internetpesten? Ervaart u problemen of overlast in de buurt waarin u woont? En hoe tevreden bent u met het functioneren van de politie en de gemeente? De Veiligheidsmonitor is opgezet om op dit soort vragen een antwoord te kunnen geven.

Als u meedoet aan de Veiligheidsmonitor helpt u niet alleen het CBS, het geeft u ook de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Welke problemen in de buurt moeten volgens u als eerste door de gemeente worden aangepakt? Wat is uw mening over de politie in de buurt? Alleen wanneer we inzicht krijgt in deze zaken, kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Naar de vragenlijst

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het onderzoek Veiligheidsmonitor

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Veiligheidsonderzoeken of slachtofferenquêtes worden al sinds 1973 in Nederland uitgevoerd. Om te weten wat de belangrijkste problemen in Nederland zijn en om te kijken of eerder genomen maatregelen werken, is informatie nodig over de ondervonden criminaliteit en veiligheidsbeleving. De Veiligheidsmonitor is door het CBS in samenwerking met het Ministerie voor Justitie en Veiligheid, de gezamenlijke gemeentes en de politie opgesteld om in deze informatie te voorzien.

Is deze informatie niet al bekend?

Nee, dat is helaas niet het geval. De politie heeft inzicht in het aantal aangiftes van misdaden, maar niet iedereen doet altijd aangifte. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Iemand kan het te druk hebben om aangifte te doen, denkt dat het toch geen zin heeft, de verzekering keert niet uit of men is bang voor de dader(s). Om deze reden is het belangrijk om direct aan mensen te vragen of iemand slachtoffer is geworden of niet. Daarnaast geeft de Veiligheidsmonitor antwoorden op vragen die niet uit registraties te halen zijn: namelijk uw beleving en mening!

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Met uw deelname aan het onderzoek Veiligheidsmonitor kunt u kans maken op één van de vijfentwintig iPad’s ter waarde van € 449. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de internet- vragenlijst of u de winnaar bent. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. Vult u een papieren vragenlijst in, dan krijgt u schriftelijk bericht als u een iPad heeft gewonnen. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek. De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken. Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Resultaten

Hieronder bij 'Relevante links' kunt u zien wat het onderzoek de vorige keer heeft opgeleverd.

Meer informatie over onderzoeken naar veiligheid en criminaliteit in Nederland is te vinden op de site Criminaliteit in beeld, een initiatief van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.

Relevante links