Een bord bij in Rotterdam, waarschuwt tegen Inbrekers.
© Hollandse Hoogte

Veiligheidsmonitor

Hoe veilig voelt u zich in Nederland? Bent u wel eens slachtoffer geweest van een misdrijf zoals woninginbraak, zakkenrollerij of geweld? Heeft u wel eens te maken gehad met cybercrime zoals hacken, identiteitsfraude of internetpesten? Ervaart u problemen of overlast in de buurt waarin u woont? En hoe tevreden bent u met het functioneren van de politie en de gemeente? De Veiligheidsmonitor is opgezet om op dit soort vragen een antwoord te kunnen geven.

Naar de vragenlijst

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het onderzoek Veiligheidsmonitor (link is op dit moment niet actief). 

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Veiligheidsonderzoeken of slachtofferenquêtes worden al sinds 1973 in Nederland uitgevoerd. Om te weten wat de belangrijkste problemen in Nederland zijn en om te kijken of eerder genomen maatregelen werken, is informatie nodig over de ondervonden criminaliteit en veiligheidsbeleving. De Veiligheidsmonitor is door het CBS in samenwerking met het Ministerie voor Veiligheid en Justitie, de gezamenlijke gemeentes en de politie opgesteld om in deze informatie te voorzien. Als u meedoet aan de Veiligheidsmonitor helpt u niet alleen het CBS, het geeft u ook de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Welke problemen in de buurt moeten volgens u als eerste door de gemeente worden aangepakt? Wat is uw mening over de politie in de buurt? Alleen wanneer de overheid inzicht krijgt in deze zaken, kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet  elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland. 

Is deze informatie niet al bekend?

Nee, dat is helaas niet het geval. De politie heeft inzicht in het aantal aangiftes van misdaden, maar niet iedereen doet altijd aangifte. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Iemand kan het te druk hebben om aangifte te doen, denkt dat het toch geen zin heeft, de verzekering keert niet uit of men is bang voor de dader(s). Om deze reden is het belangrijk om direct aan mensen te vragen of iemand slachtoffer is geworden of niet. Daarnaast geeft de Veiligheidsmonitor antwoorden op vragen die niet uit registraties te halen zijn: namelijk uw beleving en mening!

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Resultaten

Klik hier om te zien wat het onderzoek de vorige keer heeft opgeleverd.

In 2016 voelde ruim één op de drie Nederlanders van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig. Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was afgelopen jaar slachtoffer van een misdrijf. Een derde van alle delicten werden gemeld bij de politie en van een kwart werd aangifte gedaan. Van de burgers die in 2016 contact hadden met de politie in hun eigen gemeente, was ruim één op de zes (zeer) tevreden over het contact met de politie. In 2016 werd ruim een derde van de delicten bij de politie gemeld en van een kwart werd aangifte gedaan. Dit is minder dan in 2015 en 2012.
Sinds 2005 is het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt met bijna dertig procent gedaald. Het aantal slachtoffers is met meer dan een derde afgenomen.

Meer informatie over onderzoeken naar veiligheid en criminaliteit in Nederland is te vinden op de site Criminaliteit in beeld, een initiatief van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Kijk dan hier.

Recente artikelen