Een bord bij in Rotterdam, waarschuwt tegen Inbrekers.

Veiligheidsmonitor

Hoe veilig voelt u zich in Nederland? Bent u wel eens slachtoffer geweest van een misdrijf zoals woninginbraak, zakkenrollerij of geweld? Heeft u wel eens te maken gehad met cybercrime zoals hacken, identiteitsfraude of internetpesten? Ervaart u problemen of overlast in de buurt waarin u woont? En hoe tevreden bent u met het functioneren van de politie en de gemeente? De Veiligheidsmonitor is opgezet om op dit soort vragen een antwoord te kunnen geven.

Naar de enquête

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw inlogcode direct deelnemen aan het onderzoek ‘Veiligheidsmonitor' (link is niet meer actief). 
Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Veiligheidsonderzoeken of slachtofferenquêtes worden al sinds 1973 in Nederland uitgevoerd. Om te weten wat de belangrijkste problemen in Nederland zijn en om te kijken of eerder genomen maatregelen werken, is informatie nodig over de criminaliteit en veiligheidsbeleving. De Veiligheidsmonitor is door het CBS in samenwerking met het Ministerie voor Veiligheid en Justitie, de gezamenlijke gemeentes en de politie opgesteld om in deze informatie te voorzien. Als u meedoet aan de Veiligheidsmonitor helpt u niet alleen het CBS, het geeft u ook de mogelijkheid om uw stem te laten horen. Welke problemen in de buurt moeten volgens u als eerste door de gemeente worden aangepakt? Wat is uw mening over de politie in de buurt? Alleen wanneer de overheid inzicht krijgt in deze zaken, kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen zijn liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Is deze informatie niet al bekend?

Nee, dat is helaas niet het geval. De politie heeft inzicht in het aantal aangiftes van misdaden, maar niet iedereen doet altijd aangifte. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Iemand kan het te druk hebben om aangifte te doen, denkt dat het toch geen zin heeft, de verzekering keert niet uit of men is bang voor de dader(s). Om deze reden is het belangrijk om direct aan mensen te vragen of iemand slachtoffer is geworden of niet. Daarnaast geeft de Veiligheidsmonitor antwoorden op vragen die niet uit registraties te halen zijn: namelijk uw beleving en mening!

Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Resultaten

Klik hier om te zien wat het onderzoek de vorige keer heeft opgeleverd.

Uit onderzoek uit eerdere jaren blijkt bijvoorbeeld dat het aandeel van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt tussen 2005 en 2015 met 26 procent is afgenomen en dat het aantal slachtoffers van criminaliteit is afgenomen met 36%. In 2015 werd “te hard rijden” als grootste probleem in de buurt gezien en waren het de inwoners uit Limburg en Zuid-Holland die het meeste verkeersoverlast hadden. Daarnaast gaven mensen gemiddeld een 7,2 voor de leefbaarheid van hun woonbuurt.

De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden ook regelmatig opgepakt door de media. In het voorjaar van 2016 kondigde Peter R. de Vries het tweede seizoen van zijn programma ‘Internetpesters aangepakt’ aan. Om het belang van het probleem van internetpesters te onderstrepen werden de cijfers uit de Veiligheidsmonitor aangehaald: 3,2% van de Nederlanders wordt slachtoffer en internetpesten is het delict waarvan het minste aangifte wordt gedaan.

Contact

Heeft u nog vragen? De medewerkers van het contactcenter helpen u graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (045) 570 64 00 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar het: CBS contactcenter.

Recente artikelen