Veelgestelde vragen Personen

Veel gestelde vragen algemeen

Ben ik verplicht mee te werken aan een onderzoek van het CBS?

Personen
Nee, u bent niet verplicht om mee te werken. Natuurlijk hopen we dat u wel mee wilt werken. Als u bent uitgenodigd, maakt u namelijk deel uit van een steekproef. In de steekproef vertegenwoordigt u als het ware heel veel andere inwoners van Nederland. Om een goed beeld te kunnen schetsen van ontwikkelingen in de samenleving, is het belangrijk dat iedereen die in de steekproef zit ook meedoet aan het onderzoek.

Bedrijven
Bedrijven zijn wel verplicht om mee te werken. Dit staat in de CBS-wet.

Betaalt het CBS deelnemers aan een onderzoek?

Het CBS kan bij persoonsenquêtes een beloning aanbieden voor deelname aan haar onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een prijs die verloot wordt of een cadeaubon die iemand ontvangt na deelname aan een onderzoek. De vorm en de hoogte van een eventuele beloning verschillen per onderzoek en dit wordt altijd duidelijk in de brief die u van het CBS ontvangt gecommuniceerd. Op de pagina van het onderzoek kunt u meer vinden over de eventuele Beloningen bij specifieke onderzoeken, of klik op de link algemene beleid rondom beloningen.

Hoe komt het CBS aan mijn naam en adres?

Uw gegevens krijgt het CBS vrijwel altijd uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar u woont. De gemeenten zijn volgens de wet verplicht om de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen te leveren aan het CBS. Het  CBS zorgt ervoor dat persoonsgegevens geheim blijven.

Hoe weet ik zeker dat het om een CBS-onderzoek gaat?

Brief
Het CBS stuurt altijd eerst een uitnodigingsbrief. In deze brief leggen we uit over welk onderzoek het gaat en hoe onze medewerker contact zoekt. Het kan zijn dat een van onze medewerkers langs komt, maar er zijn ook telefonische onderzoeken. In de brief staat ook waar u vragen kunt stellen.

Legitimatie
De CBS-medewerker kan zich altijd legitimeren met een pasje van het CBS. Als de medewerker aan de deur komt op een moment dat niemand thuis is, stopt hij of zij een kaartje in de brievenbus om te laten weten dat iemand langs is geweest. Als een tweede keer opnieuw niemand thuis is wordt een ander kaartje achtergelaten. Na de derde keer wordt een kaartje achtergelaten met een voorstel voor een afspraak en een 06-nummer.

...

Lees meer over over Hoe weet ik zeker dat het om een CBS-onderzoek gaat?
Hoe zit het met mijn privacy?

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden gescheiden van uw antwoorden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

Kan ik mij aanmelden voor een onderzoek?

Nee, dat is niet mogelijk. Het CBS werkt voor haar onderzoeken met steekproeven. Dat betekent dat we uit de bevolking van Nederland op toevalsbasis mensen selecteren voor een onderzoek. Voor enkele onderzoeken worden panels gebruikt. Dit zijn respondenten die meer dan eens benaderd worden. Maar ook die zijn het resultaat van een eerdere toevalssteekproef.


Klachtenregeling van het CBS

Klik op klachtenregeling van het CBS (PDF).

U kunt uw klacht schriftelijk sturen aan het:

 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactcenter CBS 

Postbus 4481
6401 CZ Heerlen

 

Mag ik zelf bepalen op welke manier ik mee wil doen aan het onderzoek?

Nee, dat is (nog) niet mogelijk. In de brief die u van het CBS krijgt, staat hoe wij het onderzoek uitvoeren. Dat is op dit moment de enige manier waarop u kan deelnemen. Als er een medewerker bij u thuis moet komen, kunt u dus niet telefonisch meedoen. Als u telefonisch wordt benaderd kan het niet via internet, etc.


Moet ik op alle vragen antwoord geven?

We zijn er bijzonder blij mee als u alle vragen beantwoordt. Soms vragen wij u naar privacygevoelige informatie, die u niet zomaar aan iedereen wil vertellen. U kunt er op vertrouwen dat het CBS uw privacy beschermt

Waarom doet het CBS onderzoek?

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

  • Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
  • Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
  • Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er tijdig nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

...

Lees meer over over Waarom doet het CBS onderzoek?
Wat is een panelonderzoek?

Bij een panelonderzoek houden we korte vervolggesprekken met deelnemers aan een bepaald onderzoek.

Bij sommige onderzoeken vraagt onze medewerker u na afloop of het CBS u nog eens mag benaderen. Dit kan zijn voor hetzelfde onderzoek of voor een ander onderzoek. Bijvoorbeeld bij de Enquête Beroepsbevolking: wij bellen een belangrijk deel van de mensen na het eerste gesprek nog vier keer. Dat doen we om de drie maanden. Zo kunnen we kijken of er veranderingen zijn in uw situatie. Die telefonische contacten zijn overigens heel kort.

...

Lees meer over over Wat is een panelonderzoek?
Zijn de onderzoeksresultaten voor iedereen toegankelijk?

Ja. Het CBS maakt statistieken openbaar via nieuwsberichten en andere mediaproducties op www.cbs.nl Tabellen staan in de databank StatLine.

Belangrijk om te weten: Het CBS publiceert alleen statistische informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn.