© Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Uitgaven Onderzoek

Algemeen

Ben ik verplicht mee te werken aan een onderzoek van het CBS?

Personen
Nee, u bent niet verplicht om mee te werken. Natuurlijk hopen we dat u wel mee wilt werken. Als u bent uitgenodigd, maakt u namelijk deel uit van een steekproef. In de steekproef vertegenwoordigt u als het ware heel veel andere inwoners van Nederland. Om een goed beeld te kunnen schetsen van ontwikkelingen in de samenleving, is het belangrijk dat iedereen die in de steekproef zit ook meedoet aan het onderzoek.

Bedrijven
Bedrijven zijn wel verplicht om mee te werken. Dit staat in de CBS-wet.

Betaalt het CBS deelnemers aan een onderzoek?

Het CBS kan bij persoonsenquêtes een beloning aanbieden voor deelname aan haar onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een prijs die verloot wordt of een cadeaubon die iemand ontvangt na deelname aan een onderzoek. De vorm en de hoogte van een eventuele beloning verschillen per onderzoek en dit wordt altijd duidelijk in de brief die u van het CBS ontvangt gecommuniceerd. Op de pagina van het onderzoek kunt u meer vinden over de eventuele Beloningen bij specifieke onderzoeken, of klik op de link algemene beleid rondom beloningen.

Hoe komt het CBS aan mijn naam en adres?

Uw gegevens krijgt het CBS vrijwel altijd uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar u woont. De gemeenten zijn volgens de wet verplicht om de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen te leveren aan het CBS. Het  CBS zorgt ervoor dat persoonsgegevens geheim blijven.

Hoe weet ik zeker dat het om een CBS-onderzoek gaat?

Brief
Het CBS stuurt altijd eerst een uitnodigingsbrief. In deze brief leggen we uit over welk onderzoek het gaat en hoe onze medewerker contact zoekt. Het kan zijn dat een van onze medewerkers langs komt, maar er zijn ook telefonische onderzoeken. In de brief staat ook waar u vragen kunt stellen.

Legitimatie
De CBS-medewerker kan zich altijd legitimeren met een pasje van het CBS. Als de medewerker aan de deur komt op een moment dat niemand thuis is, stopt hij of zij een kaartje in de brievenbus om te laten weten dat iemand langs is geweest. Als een tweede keer opnieuw niemand thuis is wordt een ander kaartje achtergelaten. Na de derde keer wordt een kaartje achtergelaten met een voorstel voor een afspraak en een 06-nummer.

...

Lees meer over over Hoe weet ik zeker dat het om een CBS-onderzoek gaat?
Hoe zit het met mijn privacy?

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden gescheiden van uw antwoorden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

Kan ik mij aanmelden voor een onderzoek?

Nee, dat is niet mogelijk. Het CBS werkt voor haar onderzoeken met steekproeven. Dat betekent dat we uit de bevolking van Nederland op toevalsbasis mensen selecteren voor een onderzoek. Voor enkele onderzoeken worden panels gebruikt. Dit zijn respondenten die meer dan eens benaderd worden. Maar ook die zijn het resultaat van een eerdere toevalssteekproef.


Klachtenregeling van het CBS

Klik op klachtenregeling van het CBS (PDF).

U kunt uw klacht schriftelijk sturen aan het:

 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactcenter CBS 

Postbus 4481
6401 CZ Heerlen

 

Mag ik zelf bepalen op welke manier ik mee wil doen aan het onderzoek?

Nee, dat is (nog) niet mogelijk. In de brief die u van het CBS krijgt, staat hoe wij het onderzoek uitvoeren. Dat is op dit moment de enige manier waarop u kan deelnemen. Als er een medewerker bij u thuis moet komen, kunt u dus niet telefonisch meedoen. Als u telefonisch wordt benaderd kan het niet via internet, etc.


Moet ik op alle vragen antwoord geven?

We zijn er bijzonder blij mee als u alle vragen beantwoordt. Soms vragen wij u naar privacygevoelige informatie, die u niet zomaar aan iedereen wil vertellen. U kunt er op vertrouwen dat het CBS uw privacy beschermt

Waarom doet het CBS onderzoek?

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

  • Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
  • Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
  • Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er tijdig nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

...

Lees meer over over Waarom doet het CBS onderzoek?
Wat is een panelonderzoek?

Bij een panelonderzoek houden we korte vervolggesprekken met deelnemers aan een bepaald onderzoek.

Bij sommige onderzoeken vraagt onze medewerker u na afloop of het CBS u nog eens mag benaderen. Dit kan zijn voor hetzelfde onderzoek of voor een ander onderzoek. Bijvoorbeeld bij de Enquête Beroepsbevolking: wij bellen een belangrijk deel van de mensen na het eerste gesprek nog vier keer. Dat doen we om de drie maanden. Zo kunnen we kijken of er veranderingen zijn in uw situatie. Die telefonische contacten zijn overigens heel kort.

...

Lees meer over over Wat is een panelonderzoek?
Zijn de onderzoeksresultaten voor iedereen toegankelijk?

Ja. Het CBS maakt statistieken openbaar via nieuwsberichten en andere mediaproducties op www.cbs.nl Tabellen staan in de databank StatLine.

Belangrijk om te weten: Het CBS publiceert alleen statistische informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn.

Inloggen

De app loopt vast nadat ik ben ingelogd

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wij verzoeken u een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar jg.schouten@cbs.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Het hele huishouden doet mee aan het onderzoek. Is het mogelijk om met meerdere smartphones in te loggen?

Dat is mogelijk. Op de verschillende smartphones wordt ingelogd met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord. Alle ingevoerde uitgaven worden samengevoegd in de app.

Ik ben mijn brief met gebruikersnaam en wachtwoord kwijt

Neem contact op met jg.schouten@cbs.nl. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord toesturen.

 

Ik kan niet inloggen in de app

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wij verzoeken u een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen naar jg.schouten@cbs.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Uitgaven bijhouden

Hoe geef ik aan dat een dag is afgerond, zodat deze groen kleurt?

Als u alle uitgaven van een dag heeft ingevuld, tikt u op deze dag in de kalender en kiest u voor ‘Dag afsluiten’.

Hoe noteer ik bedragen die ik terugkrijg (retouren / statiegeld / ingeleverde zegelboekjes)?

Tik op het plus-teken en vervolgens op het icoontje van het toetsenbord (handmatige invoer). Vul de winkelnaam, het product en het bedrag dat u terugkrijgt in. Vink ‘Korting/retour/etc’ aan. Er verschijnt een min-teken voor het bedrag.

Hoe noteer ik giften/donaties?

Druk op het antwoordveld bij ‘Winkel’ en vul ‘Donatie’ in. In het antwoordveld ‘Product, dienst of korting toevoegen’ vult u ‘Donatie’ in en kies voor ‘Niet gevonden?’. In het scherm ‘Zelf toevoegen’ kiest u het zoekresultaat ‘Overige’ en druk op ‘Toevoegen’.

Hoe noteer ik kortingen?

Kreeg u korting op een artikel?
Voer dan eerst het artikel en de originele prijs in:
-  Tik op de + (onder in beeld) om uitgaven toe te voegen.
-  Kies voor handmatige invoer (toetsenbord).
-  Voer de winkel en datum van aankoop in.
-  Schuif het bolletje ‘Buitenland’ naar rechts als een aankoop in het buitenland gedaan is. Het schuifje wordt dan rood. Als de aankoop in Nederland is gedaan, hoeft u niets te doen.
-  Schuif het bolletje ‘Online’ naar rechts als een aankoop online gedaan is. Het schuifje wordt dan rood. Als de aankoop in een winkel is gedaan, hoeft u niets te doen.
-  Voer het gekochte product of de dienst in.
-  Voer de prijs in.
-  Met de + en de - kunt u het aantal producten aanpassen.
-  Tik op ‘Gereed’.

Voer daarna nogmaals het artikel en het kortingsbedrag in. Doorloop bovenstaande stappen nogmaals. In plaats van de prijs voert u het kortingsbedrag in. Schuif het bolletje ‘Korting/retour/etc.’ naar rechts. Het schuifje wordt dan rood.

U kocht bijvoorbeeld sokken die normaal 5 euro kosten en nu in de aanbieding 3 euro kosten (2 euro korting). Voer dan eerst in ‘Sokken’ en ‘5 euro’. Tik op Toevoegen. Voer daarna in ‘Sokken’ en ‘2 euro’. Vink hierbij Korting/retour/etc. aan. Tik op Toevoegen. Tik op ‘Gereed’.

Kreeg u korting op de totale bon?
Voer dan eerst de totale bon handmatig in. Doorloop daarvoor bovenstaande stappen. Voordat u op ‘Gereed’ tikt, tikt u op Korting op totaal. Kies voor korting in procenten (bijvoorbeeld 20% korting op de totale bon) of korting als bedrag (bijvoorbeeld 5 euro korting op de totale bon) en vul het kortingspercentage / kortingsbedrag in.

Hoe noteer ik online uitgaven?

Tik op het plus-teken en vervolgens op het icoontje van het toetsenbord (handmatige invoer). Vul de winkelnaam, het product en de prijs in. Bij ‘Overig’ vinkt u ‘Online’ aan.

Hoe noteer ik uitgaven in een café en restaurant?

De betaling in een café of restaurant kan als één uitgave worden genoteerd. Uitsplitsing in verschillende dranken en etenswaren is niet nodig. Bezoekt u meerdere (horeca)gelegenheden? Noteer dan wel de afzonderlijke rekeningen per (horeca)gelegenheid.

Hoe noteer ik uitgaven?

Tik op de + (onder in beeld) om uitgaven toe te voegen. U kunt kiezen voor het fotograferen van uw kassabon. Tik hiervoor op de fotocamera. Ook kunt u kiezen voor handmatige invoer. Tik hiervoor op het toetsenbord.

Bon fotograferen:
-  Maak een foto van de kassabon.
-  Voer vervolgens de winkel, datum van aankoop, totaalprijs en productencategorie in.
-  Tik op ‘Gereed’.

Handmatige invoer:
-  Voer de winkel en datum van aankoop in.
-  Schuif het bolletje ‘Buitenland’ naar rechts als een aankoop in het buitenland gedaan is. Het schuifje wordt dan rood. Als de aankoop in Nederland is gedaan, hoeft u niets te doen.
-  Schuif het bolletje ‘Online’ naar rechts als een aankoop online gedaan is. Het schuifje wordt dan rood. Als de aankoop in een winkel is gedaan, hoeft u niets te doen.
-  Voer het gekochte product of de dienst in.
-  Voer de prijs in.
-  Met de + en de - kunt u het aantal producten aanpassen.
-  Tik op ‘Gereed’.

Ik heb / wij hebben niets uitgegeven. Moet ik dat invullen?

Voor het onderzoek is het ook belangrijk om te weten dat u een dag niets heeft uitgegeven. Tik op deze dag in de kalender en kies direct voor ‘Dag afsluiten’.

Mijn partner heeft een aanbetaling van 200 euro gedaan op een bank die pas volgende week wordt geleverd. Hoe noteer ik dit in de app?

Noteer in dit geval op de dag van de aankoop de volledige prijs van de bank. De restbetaling bij levering van het artikel noteert u dan niet meer.

Waar vind ik een overzicht van de uitgaven van mijn huishouden?

U vindt het overzicht onder de knop ‘Inzichten’. U heeft de mogelijkheid om filters in te stellen door op de drie liggende streepjes rechts boven in beeld te tikken. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de uitgaven in een bepaalde periode of alleen de uitgaven boven een bepaald bedrag te zien.

Welke uitgaven moet ik wel en niet noteren?

Alle uitgaven van uw huishouden voor het kopen van producten, artikelen en diensten.

 

NIET OPGEVEN:
-  Hypotheek
-  Huur
-  Vaste lasten als gas en elektra
-  Maandelijkse telefoonrekening
-  Verzekeringen
-  Abonnementen

WEL OPGEVEN:
-  Voedsel en kruidenierswaren
-  Kleding en schoeisel
-  Transportkosten (bv. benzine, beurten voor de auto, APK keuring, OV kosten)
-  Kosten voor kinderen (bv. opvang, schoolspullen, schoolgeld)
-  Spullen voor het huis (bv. klussen, tuinieren, meubels, witgoed, elektrische apparaten)
-  Uitgaven aan gezondheid (bv. bril, tandarts, medicijnen)
-  Uitgaven voor vrije tijd
-  Kosten voor uitgaan en hobby’s (bv. restaurant, bar, bioscoop, theater, concert, fitness, clublidmaatschap, knutselen)
-  Andere uitgaven en diensten (bv. boeken, tijdschriften, DVD’s, CD’s, downloads, spelletjes, games, speelgoed, make-up, kapper, manicure, massage)
-  Vakanties
-  Geld geven aan anderen (zakgeld voor de kinderen, cadeaus of geld voor vrienden, giften aan liefdadigheidsdoelen)

Kassabon fotograferen

Ik heb dezelfde bon twee keer ingediend, wat nu?

Onder het kopje ‘Uitgaven’ in de app kunt u elke uitgave aanpassen en deze ook verwijderen. Ziet u de vergissing pas nadat de onderzoeksperiode van twee weken voorbij is? Verwijderen is dan niet meer mogelijk. We verzoeken u contact op te nemen met jg.schouten@cbs.nl.

Kan ik controleren welke bonnen ik al heb gefotografeerd?
Ja. Onder ‘Uitgaven’ ziet u een overzicht van al uw uitgaven. Als u een bon heeft gefotografeerd, staat er een icoontje van een camera bij de uitgave.
Op mijn kassabon staan details van mijn creditcard. Hoe kan ik die weghalen?

U kunt het nummer van uw creditcard afdekken of doorstrepen met een pen. Zorg er wel voor dat de andere details van uw aankoop zichtbaar blijven.

Wat moet ik doen als op mijn bon ook uitgaven staan voor iemand die niet tot mijn huishouden hoort?

U kunt deze doorstrepen met een pen. Zorg er wel voor dat uw eigen uitgaven zichtbaar blijven.

Het onderzoek

Alle leden van mijn huishouden dienen hun uitgaven te noteren. Waarom is de informatie van bijvoorbeeld mijn dochter belangrijk?

Ook uw kinderen geven geld uit, bijvoorbeeld aan uitgaan of nieuwe kleding. Jonge kinderen kunnen soms kleine uitgaven doen van hun zakgeld. Deze uitgaven zijn belangrijk bij het in kaart brengen van de uitgaven van huishoudens.

Hoeveel tijd kost deelname mij?

Verrassend weinig, blijkt uit eerder onderzoek. Door de mogelijkheid uw kassabonnen te fotograferen, bent u hooguit een paar minuten per dag kwijt aan het bijhouden van de uitgaven.

Kan ik mijn ingevoerde uitgaven en kassabonnen na afloop van het onderzoek nog inzien?

Ja, u heeft het recht om die gegevens op te vragen. Stuurt u in dat geval een email naar jg.schouten@cbs.nl.

Waar kan ik terecht met overige vragen?

Bel ons gerust op (070) 337 49 05 als u vragen heeft. U kunt ook mailen naar jg.schouten@cbs.nl. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.