Persoonlijke Veiligheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek naar de veiligheid in Nederland. Dit is een gevoelig onderwerp waar we graag meer inzicht in krijgen.

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen aan het onderzoek. Klik op: veilig. 

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Het onderzoek vindt vanaf 2020 een keer in de twee jaar plaats. Personen van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd om hieraan mee te werken. Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen welke onveilige persoonlijke situaties mensen meemaken en hoe vaak dit voorkomt.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een beperkt aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan de adressen en namen van alle Nederlanders. Om een zo betrouwbaar en compleet mogelijk beeld van Nederland te krijgen, liggen de adressen van de personen die wij uitnodigen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom erg belangrijk.

Uw gegevens zijn veilig

Niemand ziet uw gegevens. Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Hoe wij daarmee omgaan kunt u lezen door te klikken op: Privacy.

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op: Contact Center.  

Recente artikelen