Ouderen in instellingen (OII)

In Nederland wonen ongeveer 114.000 ouderen van 55 jaar of ouder in verzorgings- en verpleeghuizen. Met dit onderzoek willen het CBS en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) meer inzicht krijgen in de leefsituatie van deze mensen.

Hoe wordt u benaderd?

Het CBS heeft een steekproef van verzorgings- en verpleeghuizen getrokken. Een medewerker van het CBS belt deze instellingen, geeft uitleg en vraagt hen om mee te werken aan het onderzoek. Daarna bezoekt een interviewer van het CBS de instellingen. De interviewer houdt per instelling met maximaal 8 permanente bewoners een vraaggesprek over hun dagelijks leven.

Waarom dit onderzoek

Met behulp van dit onderzoek willen het SCP en het CBS meer inzicht krijgen in de leefsituatie van mensen die langdurig in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven. Het gaat onder andere om gezondheid, mobiliteit, het sociale netwerk, het gebruik van voorzieningen, maar ook hun mening over het leven in het verzorgings- of verpleeghuis.

Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Resultaten

De resultaten van “uw onderzoek” komen hier straks ook te staan.

Contact

Hebt u nog vragen? De medewerkers van het contactcentrum helpen u graag. U kunt ons bereiken:

  • Telefonisch (045) 570 64 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  • E-mail: contactformulier. Vermeld in uw mail "OII", dan kunnen wij u snel helpen. Als u wilt, bellen wij u natuurlijk graag terug.