Onderzoek Beleving Woonomgeving

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Uw antwoord telt!

In het ‘Onderzoek Beleving Woonomgeving’ (voorheen ‘Inventarisatie Verstoringen’) wordt overlast door geur, geluid en trillingen in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar de tevredenheid en bezorgdheid over het wonen in Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CBS in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De eerste keer dat het onderzoek werd uitgevoerd was in 1977. In 2016 werd het onderzoek de zevende en laatste keer uitgevoerd. Van 2019 t/m 2022 zal het onderzoek, op verzoek van het RIVM, jaarlijks plaatsvinden.

Naast enkele standaard vraagstellingen, wordt elke keer een aantal themablokken toegevoegd. In 2016 werd ingezoomd op geluidshinder door wegverkeer. In 2019 ligt de focus meer op trillingen van allerlei soorten verkeer. Uit de vorige editie van het onderzoek bleek namelijk dat wegverkeer met afstand de belangrijkste oorzaak van hinder door trillingen was. Meer onderzoek is daarom gewenst.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een digitale vragenlijst.

Naar de vragenlijst

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen aan het Onderzoek Beleving Woonomgeving.

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

De resultaten zijn nuttig voor verschillende ministeries en wetenschappelijke instituten. Zij kunnen met behulp van het onderzoek bepalen welke maatregelen nodig zijn om eventuele overlast te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van snelheidsbeperkingen in de buurt van woonwijken en het plaatsen van geluidswallen langs drukke wegen.

Doordat het onderzoek regelmatig wordt uitgevoerd, kunnen ook veranderingen in de tijd waargenomen worden.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Met uw deelname aan het Onderzoek Beleving Woonomgeving kunt u kans maken op één van de iPads ter waarde van €399,-. U ziet direct aan het einde van de online vragenlijst of u de winnaar bent. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.
De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.
Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Resultaten

 Een opsomming van enkele resultaten die naar voren kwamen uit de vorige editie:

- Wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer veroorzaakten de meeste geluidsoverlast;
- Geurhinder werd vooral veroorzaakt door barbecues, vuurkorven, openhaarden en allesbranders van de buren;
- Wegverkeer was de belangrijkste veroorzaker van hinder door trillingen. Daarop volgden bouw- en sloopactiviteiten en vliegtuigen en helikopters;
- Een opvallende toename van slaapverstoring door overvliegende helikopters werd waargenomen. Hiervan was vooral sprake in het westen van het land.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.