Onderzoek Beleving Woonomgeving

Het CBS voert samen met Rijksinstituut voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (RIVM) het onderzoek Beleving Woonomgeving uit. De eerste keer dat het onderzoek werd uitgevoerd was in 1977. Met dit onderzoek meten we onder andere de tevredenheid over uw woonomgeving.

Naar de enquête

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw inlogcode direct deelnemen aan het onderzoek beleving woonomgeving (link is niet meer actief).
Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Met het onderzoek Beleving Woonomgeving onderzoeken we de meningen van de Nederlandse bevolking over hinder door geluid, geur en trillingen in de woonomgeving. De resultaten leveren input om maatregelen te nemen en om eventuele hinder te verminderen. Bijvoorbeeld door snelheidsbeperkingen in te stellen om zo geluidshinder van wegen te verminderen in de buurt van woonwijken. Ook geven de resultaten een beeld van de landelijke verspreiding en ernst van hinder en slaapverstoring, bezorgdheid en woontevredenheid, en de veranderingen hiervan.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Beloning

Met uw deelname aan het onderzoek Beleving Woonomgeving kunt u kans maken op één van de iPad Air 2 ter waarde van € 439,-. U ziet direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. Krijgt u géén melding, dan heeft u helaas niet gewonnen. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.
De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.
Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene Beloningen pagina.

Resultaten

Klik hier om te zien wat het onderzoek de vorige keer heeft opgeleverd.
Uit onderzoek blijkt dat de woontevredenheid de voorgaande jaren is toegenomen. Toch is er ook nog steeds sprake van ernstige hinder in de leefomgeving, ondanks de inspanningen van de overheid om dit te verminderen. Eén op de drie burgers is bijvoorbeeld bezorgd over wonen op of in de buurt van een locatie met bodemverontreiniging. Veel mensen vinden dat ze in een groene buurt wonen en zijn hier ook tevreden over. Vooral de mogelijkheid die groenvoorzieningen bieden om te recreëren wordt zeer gewaardeerd.

Contact

Heeft u nog vragen? De medewerkers van het contactcentrum helpen u graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (045) 570 64 00 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar contactcenter@cbs.nl.

Recente artikelen