Burgers van de gemeente Den Haag in het Atrium van het Haagse stadhuis wachten voor de loketten van de Dienst Burgerzaken.
© Hollandse Hoogte

Onderzoek Basisregistratie Personen (BRP)

Elke gemeente houdt een eigen bestand bij van personen die ingeschreven staan in de gemeente. Dit wordt de Basisregistratie Personen (BRP) genoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een hoge kwaliteit van de BRP. Het CBS onderzoekt hoe vaak de adresgegevens in de BRP correct zijn en hoe vaak ze incompleet zijn. Het onderzoek BRP vindt plaats door middel van een waarneming aan huis. Interviewers van het CBS gaan langs verschillende adressen om na te gaan of de BRP-gegevens correct zijn. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen om de kwaliteit van registraties te verbeteren.

Waarom dit onderzoek?

De gegevens in de BRP worden voortdurend aangepast. Bijvoorbeeld omdat mensen verhuizen, overlijden of als er een nieuwe inwoner wordt geboren. Zo werden in 2015 170.000 baby’s geboren, zijn er 147.000 mensen overleden en schreven 203.000 immigranten zich in bij gemeenten in Nederland. Het is belangrijk dat deze registraties zorgvuldig worden gedaan. Waarom dat zo belangrijk is, wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.


Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft door middel van een steekproef een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen zijn verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Privacy

Het CBS levert voor dit onderzoek alleen een tabel op met percentages en geeft geen namen en andere gegevens door aan instanties, ook niet aan de gemeente. Het CBS verzamelt cijfers over huishoudens op een zodanige manier dat er aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd (geboortedatum en geslacht) wanneer gegevens niet kloppen. Met dit onderzoek controleren wij dus de gemeente, en niet de bewoner(s) van het bezochte adres.
Meer weten? Kijk op privacy.

Resultaten

In 2014 werd het landelijk percentage correct geregistreerde personen op een adres bepaald op 97,09 %. Klik hier voor het volledige rapport.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Kijk dan hier.