Man werkt met verfspuit in een houttechniekbedijf
© roon/Hollandse Hoogte

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen niet plaatsvinden in deze periode. 

Wij zijn benieuwd naar uw werkomstandigheden en hoe u deze ervaart. Wat zijn belangrijke arbeidsvoorwaarden voor u? Hoe tevreden bent u over uw werk? En welke maatregelen vindt u nodig om uw werk te verbeteren? Hoeveel werknemers hebben te maken met agressie op de werkplek? In welke beroepen zijn de risico's op een ongeval het grootst?

In de NEA staat ‘kwaliteit van de arbeid’ centraal. Veilig en gezond werken is een belangrijk thema. Daarom voeren het CBS en het TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Het is één van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland. Bekeken door de ogen van de werknemers. 

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen aan het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden Werknemers.

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht en kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland. Resultaten worden door het ministerie van SZW, werkgeversorganisaties, vakbonden, bedrijven en instellingen gebruikt om de kwaliteit van de arbeid in Nederland te verbeteren. Daarnaast zullen ook de media gebruik maken van de resultaten van dit onderzoek. Uw medewerking is dus belangrijk! U zorgt er op die manier voor dat er beleid kan worden gemaakt op basis van juiste informatie.

Waarom ben ik uitgekozen?

Bij het selecteren van een willekeurig aantal mensen maakt het CBS gebruik van de Polisadministratie. De Polisadministratie vormt de basis voor de statistieken over banen en werknemers. Aan deze gegevens koppelen we adressen uit de Basisregistratie Personen. De geselecteerde adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke werknemer kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere werknemers in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Met uw deelname aan het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden maakt u kans op cadeaukaarten ter waarde van €250 die we beschikbaar stellen. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek. De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken. Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden via verschillende media publiekelijk gemaakt. In de eerste plaats via de websites van het CBS en TNO. Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van de werknemers die vorig jaar deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.  

Contact

Ga naar CBS Contact Center.