Man werkt met verfspuit in een houttechniekbedijf

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Ieder jaar wordt de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) gehouden onder werknemers in Nederland. In 2016 voeren het CBS en TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de twaalfde keer de NEA uit.


In de NEA staat ‘kwaliteit van de arbeid’ centraal. Dat betekent dat naast de arbeidsomstandigheden veel aandacht wordt geschonken aan de manier van werken, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Ook wordt aandacht besteed aan de gezondheid van werknemers. Aan bod komen arbeidsongevallen, verzuim en beroepsziekten, maar ook de algemene gezondheidstoestand en burn-outklachten. Ten slotte komen thema’s aan bod zoals opleiding en de balans tussen werk en privé.

Naar de enquête

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw inlogcode direct deelnemen.

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht en kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland. De overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden, bedrijven en instellingen benutten de resultaten om de kwaliteit van de arbeid in Nederland te verbeteren. Daarnaast zullen ook de media gebruik maken van de resultaten van dit onderzoek. Uw medewerking is dus belangrijk! U zorgt er op die manier voor dat er beleid kan worden gemaakt op basis van juiste informatie.

Waarom ben ik uitgekozen?

Niet elke inwoner van Nederland kan betrokken worden bij dit onderzoek. Voor dit onderzoek selecteert het CBS uit alle in Nederland woonachtige werknemers, willekeurig een aantal personen. De adressen van deze personen liggen verspreid over heel Nederland. Uw deelname is dus erg belangrijk: u vertegenwoordigt een groot aantal andere werknemers in Nederland. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de informatie over of iemand werknemer is niet actueel is. In de vragenlijst kan dit worden aangegeven.

Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Beloningen

Met uw deelname aan de NEA kunt u kans maken op één van de VVV-bonnen ter waarde van €250. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.

De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken. Afhankelijk van de respons is de verwachting dat er ongeveer 25 VVV-bonnen zullen worden uitgegeven. 

Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de pagina Beloningen.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden via verschillende media publiekelijk gemaakt. In de eerste plaats via de websites van het CBS en TNO. Bekijk hier de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van de werknemers die vorig jaar deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Of kijk hier voor recente nieuwsberichten.

Contact

Heeft u nog vragen? De medewerkers van het CBS Contact Center helpen u graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (045) 570 64 00 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar: contactcenter@cbs.nlVermeld in uw mail 'Onderzoek NEA’, dan kunnen wij u snel helpen.