Jeugdzorg voor jongens

Leven

Het onderzoek Leven 2017 is weer gestart! Inwoners van Nederland krijgen een steeds grotere rol in de zorg- en hulpverlening. Welke gevolgen heeft dit voor ons als burger? Weten we nog wel waar we aan kunnen kloppen met vragen over jeugdhulp, aanpassingen aan de woning en bij het zoeken naar werk?

Naar de vragenlijst

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het onderzoek Leven. (link is niet actief)

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder. 

Waarom dit onderzoek?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een steeds grotere rol in het ondersteunen van burgers als het gaat om jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en deelname aan de arbeidsmarkt. Het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoeken de mate van tevredenheid over voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, maaltijdzorg of aanpassingen aan de woning. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd zodat ook het effect van veranderingen kan worden gemeten.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Met uw deelname aan het onderzoek Leven kunt u kans maken op één van de drie Ipads ter waarde van €409,-. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Wanneer het interview afgenomen is door een interviewer zal deze u aan het einde van het interview laten weten of u gewonnen hebt. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.
De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.
Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Resultaten

Het onderzoek Leven wordt pas sinds 2015 uitgevoerd. Klik hier om te zien wat het onderzoek heeft opgeleverd.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Kijk dan hier.