Jeugdzorg voor jongens

Leven

Het onderzoek Leven 2016 is weer gestart! Hoe tevreden zijn burgers over de zorg- en hulpverlening die de gemeente levert?

Naar de enquête

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw inlogcode direct deelnemen aan LEVEN (link is niet meer actief).

Waarom dit onderzoek?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een steeds grotere rol in het ondersteunen van burgers als het gaat om jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en deelname aan de arbeidsmarkt. Het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoeken de mate van tevredenheid over voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, maaltijdzorg of aanpassingen aan de woning. Het
CBS voert het onderzoek LEVEN uit om de sociale situatie van Nederland in beeld te brengen. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd zodat ook het effect van veranderingen kan worden gemeten.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de gemeentelijke basisadministratie. De adressen liggen gespreid over heel Nederland. Helaas kan niet elke inwoner betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Resultaten

Het onderzoek Leven wordt pas sinds 2015 uitgevoerd. Klik hier om te zien wat het onderzoek heeft opgeleverd.