Foto vrouwen studerend in een park

Leren 2017

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Persoonlijke vraaggesprekken aan huis zullen niet plaatsvinden in deze periode. 

Het onderzoek Leren levert informatie over de deelname van volwassenen aan allerlei vormen van onderwijs- en leeractiviteiten. Denk aan langere opleidingen aan bijvoorbeeld een ROC, hogeschool of Universiteit tot korte trainingen of workshops. Ook informele vormen van leren, bijvoorbeeld via familie, vrienden, boeken, tv of internet komen aan bod. Het onderzoek is in 2008 voor het eerst uitgevoerd.

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het onderzoek Leren 2017 (link is op dit moment niet actief). 

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

Het tempo waarin de arbeidsmarkt verandert neemt snel toe en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De overheid stimuleert volwassenen daarom om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. Voor mensen die op zoek zijn naar werk is het volgen van een opleiding, cursus of training belangrijk om aansluiting te blijven houden bij de veranderende arbeidsmarkt.

Om leren te stimuleren moet de overheid eerst inzicht krijgen in de huidige situatie en de behoeften van mensen. Op welke manier leren mensen, en zouden zij in de toekomst misschien meer of anders willen leren? Zou men graag een opleiding willen volgen, maar ervaart men hierbij belemmeringen, en zo ja, welke? Deze informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen over leren in Nederland. Met deze informatie kan de overheid passend beleid ontwikkelen. Bijvoorbeeld door meer opleidingsmogelijkheden te creëren per regio of door regelingen in te voeren of subsidies te verstrekken waardoor leren makkelijker te combineren wordt met werk of zorgtaken.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland. 

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Met uw deelname aan het onderzoek Leren 2017 kunt u kans maken op één van de 4 iPads ter waarde van € 439. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Wanneer het interview afgenomen is door een interviewer zal deze u aan het einde van het interview laten weten of u gewonnen hebt. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek.

De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.
Voor meer informatie over het algemeen Beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene Beloningen pagina.

Resultaten

Resultaten van eerdere onderzoeken vindt u via de links onderaan.

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? En wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.

Recente artikelen