Inkomen en leefcondities (EU SILC)

Het Eurostat-onderzoek 'Statistics on Income and living Conditions' (EU-SILC) onderzoekt inkomens en de leefsituatie van huishoudens in Nederland en Europa.

Naar de enquête

Hebt u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw inlogcode direct deelnemen aan EU-SILC (link is niet meer actief).

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek

Het doel van EU-SILC is om veranderingen in de sociaal-economische situatie van Nederlandse huishoudens te volgen. We kijken o.a. naar woonsituatie, kinderopvang, bezit, of mensen ‘rond’ kunnen komen van hun inkomen, inkomensbestanddelen, gezondheid en het arbeidsverleden van één van de leden van het huishouden. Daarmee kunnen we inkomens en armoede in Nederland vergelijken met andere Europese landen. Met de resultaten krijgen we een beter beeld van gevoelens en ontwikkelingen in de samenleving.

CBS maakt de EU-SILC statistiek in opdracht van Eurostat. Het onderzoek wordt op basis van Europese verordening uitgevoerd in de verschillende lidstaten. Het is een roterend panelonderzoek, dat betekent dat we steekproefpersonen vier jaar lang met tussenpozen van een jaar volgen. Daarnaast halen we informatie uit registraties van de overheid. Dit onderzoek vindt jaarlijks plaats in de periode maart tot en met oktober.

Waarom ben ik uitgekozen

CBS heeft een aantal mensen geselecteerd uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit gebeurt geheel willekeurig over alle leeftijden en de adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner van Nederland kan bij het onderzoek betrokken worden. Uw deelname is daarom belangrijk. U vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland. 

Privacy

CBS gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Resultaten

CBS publiceert ieder jaar de resultaten.

Contact

Hebt u nog vragen of hebt u problemen met inloggen? De medewerkers van het contactcentrum helpen u graag. U kunt ons bereiken:

  • Telefonisch (045) 570 64 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  • E-mail: contactformulier. Vermeld in uw mail 'EU-SILC', dan kunnen wij u snel helpen. Als u wilt, bellen wij u natuurlijk graag terug.